Koronavirová opatření a vládní lockdown mají vliv pozitivní vliv na kvalitu ovzduší

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Podle nejnovější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v důsledku koronavirových opatření poklesly emise znečišťujících látek v některých zemích až o 60%. Průmyslové závody navíc omezily svůj provoz, což vedlo k dalšímu snížení znečištění. Podrobnější hodnocení potvrzují předchozí údaje agentury EEA pro rok 2020. Emise některých látek znečišťující ovzduší byly skutečně sníženy až o 60% v mnoha evropských zemích, které na jaře 2020 zahájily lockdown.

Znečištěný vzduch zabil v roce 2018 přes 417 000 v Evropě

Analýza EEA je založena na nejnovějších oficiálních datech o kvalitě ovzduší od více než 4 000 lidí. Dle hodnocení instituce EU vystavení jemnému prachu způsobilo přibližně 417 000 předčasných úmrtí ve 41 evropských zemích v roce 2018. V samotné Evropské unii došlo kolem 379 000 těchto úmrtí.

Nejvíce byly zasaženy země

  • Bulharsko
  • Česká republika
  • Lotyšsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
  • Polsko
  • Chorvatsko
  • Slovensko
  • Řecko
  • Slovinsko

Zpráva ovšem přináší i optimistické zprávy. Klíčovým faktorem zlepšení životního prostředí i nižšího počtu mrtvých na znečištěné ovzduší, je pokračující provádění politiky v oblasti životního prostředí a klimatu v celé Evropě.

Zdroj fotografie: PxHere

Co plánuje EU?

Dobrou zprávou je, že díky provádění politiky v oblasti životního prostředí a klimatu se kvalita ovzduší zlepšuje. Nelze však ignorovat negativní aspekty této situace – počet předčasných úmrtí v Evropě na nečistoty v ovzduší je stále příliš vysoký, uvedl Virginijus Šinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov. Také dodal: „V rámci Evropské zelené dohody jsme si stanovili cíl snížit všechny druhy znečištění na nulu. Abychom byli úspěšní a plně chránili lidské zdraví a životní prostředí, musíme i nadále snižovat znečištění ovzduší a více sladit naše standardy kvality ovzduší s doporučeními Světové zdravotnické organizace. To bude zohledněno v budoucím akčním plánu.“