Ve Velké Británii se objevil nový typ koronaviru. Dle experta nese dvě znepokojující mutace

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V polovině listopadu se ve Velké Británii rozšířil nový druh nemoci Covid-19, který zmutoval do mnohem infekční podoby. Odborníci jsou si jisti, že v boji proti koronaviru může pomoci jedině očkování.

V této chvíli se vědci soustředí na detailní analýzu viru SARSA-CoV-2

Díky adaptivním silám koronaviru je tento vir velkou hrozbou pro celý svět. Proto se vědci pustili do detailnější analýzy koronaviru i nového druhu Covid-19. Od zkoumání si slibují mnohem větší informace, se kterými bude celosvětový boj proti koronaviru účinnější. Všechny viry mají tendenci se měnit, přizpůsobovat situaci a okolí. Proto i koronavirus mutuje do dalších podob.

Nejvíce podle vědců může pomoci v tomto boji očkování. Pokud bude aplikována vakcína velkému počtu obyvatel, je možné, že se mutace zastaví úplně. Jestliže se totiž zpomalí šíření nákazy, vir nebude mít tolik příležitostí k tvorbě nových genů.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nejvíce v boji proti novým mutacím zabrání:

  • očkování co nejvíce obyvatel v co nejkratší době
  • zabránění šíření nákazy shlukováním obyvatel
  • karanténa všech nakažených

Vědci dosud odhadují počet mutací koronaviru na 1 – 2 za měsíc. Nejvíce jim však dělají starosti dvě mutace z nich, které jsou jiné a mnohem agresivnější než mutace předešlé. Jak to jsou a proč se jich vědci tak obávají?

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Dvě mutace koronaviru, kterých se vědci obávají

V Britské variantě koronaviru se objevují dvě mutace, kterým je potřeba věnovat více pozornosti. Nazývají se N501Y a 69-70del. Mutaci viru s názvem N501Y objevili vědci poprvé v dubnu roku 2020 v Brazílii. Tato mutace umožňuje viru, aby se snáze navázal na povrch lidských buněk, které jsou takovou vstupní bránou pro jakýkoliv vir. Proto se stává tato mutace mnohem agresivnější a infekčnější.

Druhou znepokojující mutací viru Covid-19 je 69-70del, který zapříčiní ztrátu dvou aminokyselin ve struktuře proteinu. S takovou variantou koronaviru se stává virus mnohem nebezpečnější pro obyvatele s oslabeným imunitním systémem.