Čína snižuje hranici trestní odpovědnosti již na 12 let

Zdroj obrázku: Freepik

Pokud v Číně provede dítě starší 12 let ohavný trestný čin, bude za něj normálně odpovědné a postavené před soud. Tak zní nová úprava soudního systému v Číně. Týkat se má především závažných trestných činů, jako jsou vražda a ublížení na zdraví extrémně krutými prostředky s případnými trvalými následky pro oběť.

Nutnost větší spravedlnosti

V zemi s tak velkou populací obyvatel je nesmírně důležité udržovat pořádek a bezpečí. Aby to bylo možné nabízí se řešení v podobě snížení trestní odpovědnosti za závažné trestné činy. Za vraždu či vážné ublížení na zdraví mohly být dosud odsouzeny pouze děti od 14 let věku a výše. Nyní by se měla hranice posouvat směrem dolů. Místní děti tak rozhodně nejsou chráněné před silně nezákonným chováním, což je jistě krok správným směrem. I přesto je však mnohými nové nastavená hranice věku trestní odpovědnosti kritizována jako příliš nízká a přísná. .

Zdroj obrázku: Freepik

Revize zákona a trestní odpovědnost již od 12 let

Trestní systém v Číně se snaží být velmi spravedlivý či přísný, takže navržení posunutí hranice trestní odpovědnosti bez problémů prošlo. Nová revize zákona tak přináší úpravu a snížení hranice již na 12 let věku. Je však potřeba zmínit, že se úprava netýká drobných přestupků, jako mohou být krádeže, vandalismus a podobné méně závažné činy. Jde především o zpřísnění hranice pro trestání závažných činů, jako jsou vraždy a skutečně násilné ublížení na zdraví se závažnými následky. V takovém případě tak dítě čeká již rovnou soud a udělení příslušného trestu.

Pro ostatní trestné činy platí v Číně hranice odpovědnosti od 16 let

Pro většinu běžnějších trestných činů platí v Číně hranice trestní odpovědnosti od 16 let věku. Některé přestupky proti zákonu však mohou spadat i do nově vzniklé mezery mezi 14 a 16 lety, kdy mohou být soudně hodnoceny i středně závažné prohřešky.