Čína schválila vakcínu firmy Sinopharm. Přínosy převažují nad riziky.

Zdroj fotografie: Getty Images

V době pandemie je každá pomoc dobrá, i když se na 100% neví, jestli se projeví dlouhodobě. Několik zemí, a Čínu nevyjímaje, si vyvinulo vlastní vakcínu, kterou chtějí očkovat obyvatele země, aby ukončili bezmála rok trvající nákazu. Úspěšně na trh vstoupily vakcíny od firem Pfizer a Zeneca, dále Ruská vakcína Sputnik, a i Čína vyvinula vlastní vakcínu, a zahájila očkování.

Nedokončená 3.fáze klinických studií

Vakcína od firmy Sinopharm byla uvedena pro použití, i když ještě nebyly dokončené všechny 3 fáze klinických studií, potřebných pro schválení, či zamítnutí použití vakcíny. Sinopharm je firma, kterou vlastní stát. podle prohlášení představitele Pekingského institutu klinických studií (BBPI), je vakcína účinná ze 79,34 %. I když je toto číslo nižší než u vakcín vyvinutých v západním světě, je stále dost vysoká, aby mohla být použita. Spojené arabské emiráty umožnily Sinopharmu použití vakcíny jako první, a od nich zaznělo prohlášení, že účinnost vakcíny je 86 %. To by bylo více, než uvádí BBPI. Nezbývá, než doufat, než že vakcína kromě dost dobré účinnosti nebude mít vážné vedlejší následky, které by použití mohly ukončit.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Přínos je dosud nezpochybnitelný

I když se může zdát, že ani ne 80 % účinnost je nízká, přeci jen výhody převyšují rizika. Pokud se podaří zpomalit, či dokonce zastavit epidemii, tak je přínos význačný. Mezitím bude možné vyvíjet další generace vakcín, které budou mít vyšší účinnost, a budou více reflektovat skutečnost, že vir mutuje, a první vakcíny před ním nedokáží chránit. Další výhodou této vakcíny je, že se nechá skladovat při teplotě 2 – 8 °C, což jsou výrazně příznivější podmínky než u vakcín firem Pfizer a Astrazeneca. To umožní expedovat tuto vakcínu i do zemí 3.světa, kde vytvoření podmínek pro skladování při teplotě -70°C jsou ve většině případu zcela nereálné.

Masové očkování začalo

Protože v Číně se vše řídí centrálně, tak i výroba a očkování probíhá plošně. V současné době bylo vakcínou naočkováno už 1,5 milionu lidí. Procento proočkovaných je malé. To ale pro vládu nebude problém, pokud firma stihne vyrobit dostatečný počet vakcín, během krátké doby dojde k vakcinaci dalších milionů obyvatel.