Neandrtálské geny ovlivňují těžký a lehký průběh onemocnění Covid-19

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Studie kanadských odborníků uvedla, že ti, kteří zdědili gen po neandrtálských předcích, mohou mít horší průběh onemocnění COVID-19. Výzkumníci Hugo Zeberg a Svante Päbo, jak uvedl časopis Nature, se zabývali skupinou genů, kterou zdědilo 16% Evropanů a zhruba 50% jižní Asie. Naopak v Africe a východní Asii se téměř nevyskytuje.

Neandrtálci a moderní lidé se tolik neliší

Díky křížení neandrtálců a moderního člověka, ke kterému během dějin došlo, se genetická informace neandrtálců objevuje i v dnešní době. Avšak tyto geny jsou rizikovým faktorem při onemocnění novým typem koronaviru. Dalšími rizikovými faktory jsou obezita, cukrovka, srdeční problémy, věk, pohlaví a zdravotní stav.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Mnoho neandrtálských genů ještě stále ovlivňuje lidské chování, náchylnost k nemocen a kontrolu nad fyziologií. DNA současného člověka je mixem různých genů, které z 3% patří ke starodávným příbuzným, a u dalších 12% je tato skutečnost předpokládána. Vědci při výzkumu zkoumali více než 270 fyziologických znaků, mezi kterými byla například váha, tloušťka vnější vrstvy mozku či menopauza. Díky této studii je jasné, že současný člověk není pouze Homo sapiens.

Zkoumání, zkoumání

Zeberg uvádí, že při výzkumu byla porovnána DNA pacientů s velmi těžkým průběhem nemoci a DNA neandrtálců. Tyto vzorky byly následně podrobně porovnány, aby tak nakonec závěr studie uvedl, že přítomnost neandrtálské DNA může mít vliv na průběh nemoci.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Rizikové skupiny

Studie tvrdí, že nejvyšší výskyt skupiny těchto genů je v Bangladéši, kde se vyskytuje téměř u 63% obyvatel. Další studie uvádí, že riziko úmrtí je u pacientů z Bangladéše až dvakrát vyšší. U pacientů s těmito geny je, podle studie Pääba a Zeberga, riziko připojení na ventilaci až třikrát vyšší. Spojitost mezi neandrtálskými geny a současnou pandemií není prozatím známá.