Zdravotníky překvapilo, co způsobuje nedostatek kyslíku v krvi u pacientů s koronavirem

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Fenomén „tiché“ nebo také „šťastné“ hypoxie je jedním z fyziopatologických rysů onemocnění covid-19, které překvapují vědce i lékaře. Dochází při ní k tomu, že pacienti, kteří mají velmi nízkou hladinu kyslíku v krvi a měli by být v bezvědomí, jsou navenek naprosto v pořádku a komunikují s okolím. Obvyklá hladina kyslíku v krvi je 95 %, při hodnotách okolo 75 % obvykle dochází ke ztrátě vědomí.

Jak se projevuje nízká hladina kyslíku v krvi?

Nakažení koronavirem často trpí zánětem plic, který přirozeně hladinu kyslíku v krvi snižuje. Při nákaze jinými respiračními chorobami jsou ale pacienti viditelně nemocní. Snížení hladiny kyslíku v krvi se obvykle projevuje typickými způsoby:

  • Dušnost
  • Zrychlené dýchání
  • Ztráta vědomí při velmi nízkých hodnotách
Zdroj fotografie: Pixabay.com

Tento stav zažil nejspíš každý při zvýšené námaze. Zrychlené dýchání zvyšuje absorpci kyslíku tělem a kompenzuje tak jeho pokles. Za zrychlené dýchání je zodpovědné karotidové tělísko – kulatý útvar o průměru asi 4–6 milimetrů ležící na straně krku v blízkosti krční tepny. Je citlivý na stoupající nebo naopak klesající hladinu kyslíku a v případě výkyvu vysílá signály do mozku, aby stimuloval dýchací centrum.

Může za to infekce karotidového tělíska?

Někteří pacienti s onemocněním covid-19 přitom dokázali v klidu a bez zrychleného dechu konverzovat nebo nahlas číst i při saturaci kyslíkem menší než 70 %. Když však jejich hladina kyslíku klesne pod kritickou úroveň, může to být fatální. Vědci ze španělské univerzity v Seville mají za to, že tzv. tichá hypoxie u nich může být způsobená infekcí právě karotidového tělíska.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Jejich hypotéza je založená na výsledcích experimentů, při kterých byla odhalena přítomnost enzymu ECA2 ve zvýšeném množství. Tento protein využívá koronavirus k infikování lidských buněk. Infekce pak cirkuluje v krvi pacientů, a to by mohlo naznačovat, že infekce karotidového tělíska v raných stádiích onemocnění může mít vliv na detekci hladiny kyslíku v krvi a neschopnost zaznamenat jeho pokles.