U lidí, kteří prodělali Covid-19, se nově objevují vážné psychické problémy

Zdroj fotografie: Shutterstock

Vliv pandemie na lidskou psychiku zkoumali vědci poprvé už v roce 1918 po vypuknutí tzv. španělské chřipky. I v dnešní době byla u lidí, kteří prodělali onemocnění covid-19, zaznamenána celá řada psychotických příznaků. Přesný rozsah problému dosud není znám, výzkum probíhá po celém světe. Každá pátá osoba ale v průběhu následujících měsíců po nemoci vyhledá psychologa či psychiatra.

Lékařskou pomoc vyhledávají především lidé v depresi

U pacientů, kteří prodělali koronavirus, většinou psychiatr diagnostikuje úzkost, depresi či poruchu spánku ve formě nespavosti. Podle dosavadních zjištění způsobuje covid-19 mozkové komplikace a neurologické potíže, které zahrnují mrtvici, záchvaty nebo ztrátu paměti, ale také zhoršení koncentrace. Může tedy způsobovat i psychotické poruchy, a to i u osob, které dříve žádnými problémy netrpěly.

Ve Velké Británii byl zaznamenán případ 55leté ženy, která se několik dní po vyléčení z koronaviru ocitla na psychiatrickém oddělení kvůli bludům a halucinacím. Chovala se zmateně, byla agresivní vůči sestrám v nemocnici, protože měla za to, že jí chtějí ublížit, a tvrdila, že jeden z členů její rodiny byl nahrazen dvojníkem. Objevil se u ní vzácný Capgrasův syndrom, porucha vnímání reality, ačkoliv nikdy dříve psychotickými stavy netrpěla.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co má na lidskou psychiku během pandemie největší dopad?

Je známo, že mnoho somatických obtíží může způsobovat psychické problémy. Během pandemie spousta lidí takovými obtížemi samozřejmě trpí. Na jejich duševní zdraví tedy mohou mít vliv následující věci:

  • Sociální izolace
  • Strach z nemoci
  • Finanční obtíže

U pacientů byly zároveň detekovány fyzické změny v mozku. Není zatím známo, zda koronavirus mozkovou tkáň přímo napadá, nebo ji poškozuje nepřímo vlivem zánětu způsobeným infekcí. U spousty pacientů se však objevuje „mozková mlha“ – pocit malátnosti a otupělosti, ztráta nebo omezení schopnosti se soustředit a podrážděnost. Tento stav se může projevovat i tlakem na zátylku nebo špatnou pamětí a u osob, které prodělaly koronavirus, mnohdy přetrvává i několik měsíců.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Psychické problémy během pandemie nejsou nic nového

Podle doktora Karla Menningera z bostonské psychiatrické léčebny bylo i u přeživších španělské chřipky zdokumentováno překvapivé množství duševních poruch. Stejné či obdobné příznaky byly později hlášeny také u onemocnění SARS či MERS a nyní během pandemie koronaviru. Všechny osoby zasažené pandemií by tedy měly ve zvýšené míře dbát o svou duševní pohodu.