Muži mají vyšší riziko závažnějšího průběhu Covid-19. Potvrzuje nová analýza

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Bez ohledu na jejich věk jsou muži častěji pozitivní při testech na koronaviru. Podle analýzy je také vyšší pravděpodobnost vzniku komplikací spojené s touto nemocí. Jak se pandemie Covid-19 odehrává, vědci se snaží zjistit, jaká část populace je k nemoci náchylnější a také zkoumá jeho závažnosti.

Do ohrožené skupiny patří starší senioři a lidé s chronickými chorobami

Data z Evropy a Číny prozatím ukazují, že úmrtnost na COVID-19 je vyšší u mužů než u žen. Muži přitom mají průběh nemoci ještě mnohem těžší. Faktory, které by mohly ovlivnit riziko infekce, jsou:

  • Věk
  • Index tělesné hmotnosti
  • Kouření

Vědci vypočítali, že muži o 39 % častěji než ženy mají pozitivní test na koronavirus. 36 % pacientů muselo být umístěno na jednotku intenzivní péče. Stejně procentu lidí vyžadovali mechanickou ventilaci. Když vědci vzali v úvahu úmrtí v nemocnicích v důsledku koronaviru, byl podíl mužů až o 44 % vyšší ve srovnání se ženami.

Dělají se další a další výzkumy

Vědci se stále snaží přijít na další podrobnosti ohledně koronaviru. U obou pohlaví vyžadují vyšetřování. Na jedné straně lze závažnější průběh onemocnění u můžu vysvětlit vyšším výskytem komorbidit mezi nimi, mezi které patří cukrovka, hypertenze, plicní choroby nebo kardiovaskulární onemocnění. Řadí se sem také pití alkoholu, kouření.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

U žen je imunitní reakce silnější, je to spojené s lepší odolností proti infekci za cenu vyšší náchylnosti k autoimunitním onemocněním. Muži a ženy se liší v reakci imunitního systému na vlastně, ale i cizí antigeny. Sexuální rozdíly mohou také souviset se strukturou proteinů, které jsou receptory viru. Ty umožňují vstup do hostitelských buněk. Autoři studie ale zdůrazňují, že je zapotřebí dalších výzkumů, aby bylo možné pochopit příčinu rozdílů mezi pohlavími v nemoci COVID-19.