Očkování lidí nemusí stačit. Koronavirus mohou přenášet i domácí zvířata

Zdroj obrázku: Getty Images

Aby se skutečně zabránilo šíření koronaviru, musí být podle některých odborníků naočkována také domácí zvířata. Jedině tímto způsobem bude možné virus výrazně oslabit takovým způsobem, aby nemohl dále mutovat a vytvářet potenciálně silnější a nakažlivější formy, na které v krajním případě nebude účinné ani očkování.

Koronavirus se přenáší na zvířata a mezi nimi

Protože koronavirus může infikovat mnoho druhů zvířat, včetně koček, psů, norků a dalších domácích zvířat, je velmi důležité přemýšlet o vakcinaci a dalších opatření i v tomto kontextu, který zahrnuje právě eliminaci rizika, že dojde k nákaze od domácích mazlíků. Z toho důvodu jsou navrhovány vakcíny, které by měly být určeny právě pro zájmově chovaná zvířata.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Vakcíny pro domácí zvířata

Má smysl vyvíjet vakcíny pro zvířata v zájmovém chovu jednoduše jako preventivní opatření pro snížení rizika přenosu, mutací a celkově dalšího šíření koronaviru. Jako lidstvo musíme být připraveni na jakoukoli možnost, pokud jde o koronavirus a celou skupinu příbuzných druhů. Skutečně by tak mohlo být správným řešením zvážit vývoj vhodné očkovací látky určené primárně pro zvířata.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Neustálý vývoj viru

Adekvátní reakce na aktuální situace, vývoj nových mutací a další problémy spojené s koronavirem, si žádají odpovídající odezvu ve výzkumu a vývoji. Především právě vhodná očkovací látka by mohla znamenat výrazný posun k ideálnímu stavu, kdy se podaří koronavirus silně omezit a případně až zlikvidovat jeho běžný výskyt v populaci. Nepříznivá je však jeho schopnost rychlého šíření i možnost napadání různých druhů savců právě včetně člověka. Je potřeba počítat s tím, že než se podaří zbavit se koronaviru, který je zodpovědný za nemoc COVID-19, bude potřeba vyvinout další upravené vakcinační látky či neustále sledovat nové mutace, které se budou šířit v rámci lidské i zvířecí populace.