Lidé s těžším průběhem onemocnění Covid-19 mají známky stárnutí tkáně

Zdroj obrázku: Pixabay

Jedním z důsledků prodělání jedné z těžších forem onemocnění COVID-19 může být právě známka stárnutí tkáně. Tuto skutečnost zkoumal výzkumný tým z Berského poloostrova, podle kterého to může být zapříčiněno zotavováním plic po náročné nemoci. Svou práci na toto téma publikuje v časopise Aging.

Stárnutí tkáně v důsledku virové infekce podle jeho autorů inhibuje regeneraci tkání, a proto významné procento pacientů, kteří měli COVID-19, pociťuje dlouhodobé důsledky onemocnění.

Co je stárnutí tkáně

Telomery, které zapříčiňují stárnutí tkáně, jsou konce chromozomů. Ty se zkracují během každého dělení buněk. Jejich úkolem je zabránit ztrátě cenného genetického materiálu během rozdělení. A právě délka telomeru je ukazatelem stárnutí tkáně. Telomery se zkracují s věkem, ve stáří již nemohou vykonávat svou ochrannou funkci a buňky s příliš krátkými telomery se nakonec přestanou dělit. Tkáně, které jsou tak krátké, že se přestanou dělit, nemají žádnou možnost regenerace.

Zdroj fotografie: Adobe Stock

Vědci pod vedením Marie A. Blasco z Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (Španělské národní centrum pro výzkum rakoviny) a IFEMA Field Hospital pro pacienty s COVID-19 v Madridu testovali imunitní buňky, které nazýváme lymfocyty, odebrané z periferní krve od 89 pacientů s COVID-19. Pacientům bylo mezi 29 a 85 lety. Pomocí různých technik byla zkontrolována délka telomer v těchto buňkách.

Stárnutí tkáně po prodělání COVID-19 s ohledem na věk

Ukázalo se, že pacienti, kteří prodělali závažnější průběh koronavirového onemocnění, měli kratší telomery, než by měli mít. Zpravidla lze očekávat, že starší lidé mají těžší průběh nemoci COVID-19 a mají více komplikací po uzdravení. U starčích lidí se dá očekávat, že budou mít kratší telomery sami o sobě. Ve studijní skupině však byly pozorovány kratší telomery bez ohledu na věk, tedy i u mladších lidí, kteří si prošli onemocněním COVID- 19 v závažnější podobě.

Podle výzkumníků to může naznačovat, že jedním z důsledků koronavirového nemocnění je zkrácený telomer, který brání regeneraci tkání, včetně plicní tkáně, a způsobuje tak dlouhodobé komplikace u některých pacientů. Zkrácené telomery mohou za špatnou regeneraci plic, což vyvolává plicní fibrózu. 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Plicní fibróza

Plicní fibrózu lze pozorovat u pacientů, kteří si prošli těžší formou koronavirového onemocnění. Výzkumný tým se domnívá, že za plicní fibrózu může právě neschopnost plic se regenerovat právě kvůli zkráceným telomerům. 

Výzkumný tým chce nyní zjistit, zda existuje spojitost mezi zkrácenými telomerami a vážnějším průběhem onemocnění COVID-19. Aby to vědci ověřili, infikují koronavirovým onemocněním myši, kterým se tak zkrátily telomery a nejsou tak schopny produkovat enzym, který je zodpovědný za regeneraci telomer. Bez tohoto enzymu nelze telomery znovu obnovit a nedojde k opravě tkáně. Pokud se hypotéza vědců potvrdí jako pravdivá, myši s kratšími telomery a bez telomer budou mít po prodělané nemoci COVID-19 problémy s plicní fibrózou. 

Toto zjištění otevře cestu k nové léčbě pacientů, kteří mají dlouhodobé problémy po prodělání nemoci COVID-19. Tým v současné době pracuje na takové terapii, která je určena k regeneraci plicního epitelu u pacientů s plicní fibrózou.