Italští vědci jsou znepokojeni nebezpečným dopadem pandemie. Ženy jsou zranitelnější

Zdroj fotografie: PxHere.com

Italští vědci jsou znepokojeni následky, které by mohla být pandemie hlavně na ženy. Pandemická posttraumatická stresová porucha totiž ohrožuje každou třetí osoby, jak zjistili odborníci z italské psychiatrické společnosti. 

Krize může v lidech zanechat stopy, které mohou přetrvat dlouhé měsíce

Podle odborníků může pandemická krize, která doléhá na každého z nás, způsobit v psychickém zdraví takovou újmu, která zůstane v člověku někdy až 2,5 roku. Ženy jsou těmto nebezpečným změnám vystaveny více. 

Italští psychiatři analyzovali údaje také z jiných zemí a popsali tak posttraumatickou stresovou poruchu, kterou může způsobit právě koronavirová pandemie. Přítomnost traumatu byla zjištěna u 30 % italské populace. 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Trauma postihuje nejen vyléčené, ale také lidi, kteří nejsou přímo ovlivněni koronavirem

Posttraumatická porucha je následkem nejen toho, že se někdo z příbuzných nevyléčil a zemřel, ale trpí jí také zdravotnický personál nebo lidé, kteří byli koronavirem ovlivněni nepřímo – nikdo už nebude stejný jako předtím. Lidé se hodně změnili, celý ten rok, kdy světem vládně koronavirus, musí poslouchat nařízených svých vlád a po tolika měsících zmatků, smrti a bez vidiny konce si mohou dokonce sami sáhnout na život nebo upadnout do hlubokých depresí. 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Chronický stres, který přináší posttraumatické poruchy, může zanechat dlouhodobé následky na životech lidí. Mohou se objevit také nevratné stopy u lidi, kteří prožívají emoční zátěž, i když se jich pandemie netýká přímo. Psychiatři dokument, který dokazuje tyto psychické změny zveřejnili v neděli. 

Podle nich jsou ženy mladší 50 let nejvíce ohroženou skupinou, která je přetížená prací a povinnostmi v domácnosti a pandemie na ně doléhá nejvíce. Důležitý je pro ně také kontakt s rodinou, který je teď během epidemie velmi omezený, v některých případech dokonce zakázaný.