Změny na dlaních, chodidlech a jazyku mohou včas varovat před onemocněním covid-19

Zdroj obrázku: Pixabay

Španělský výzkumný tým, složený jak ze zástupců madridského institutu primární péče, tak také nemocnice v La Paz, označil tři velice časté příznaky, které poměrně běžně provázejí onemocnění covid-19.

Vzhledem k zaměření a cílům studie byli významnými členy týmu mimo jiné také přední dermatologové.

Toto onemocnění může jinak probíhat u řady postižených v podstatě bezpříznakově, ale pokud zaznamenáte tyto jevy, je velice pravděpodobné, že patříte mezi nemocné covid-19:

  • atypické a nepříjemné pocity v oblasti dlaní nebo/a chodidel, například svědění nebo pálení, s tím, že se u postižených často vytvářejí menší skvrny a na některých místech dochází také k nežádoucímu odlupování kůže,
  • takzvaný covidový jazyk, který poprvé v loňském roce popsal jeden z britských epidemiologů tak, že mívá lesklý, hladký povlak bílé barvy, často bývá naběhlý a spojuje se s ním také ztráta chuti; v ústech se navíc často tvoří také zvláštní nepříjemné vřídky.
Zdroj fotografie: Freepik

Blíže ke španělské studii

Španělé využili loňského dubnového lockdownu země mimo jiné i k tomu, že se zaměřili na pacienty s onemocněním covid-19, kteří byli v daném období hospitalizování v madridské městské nemocnici. Zkoumali právě výše uvedené příznaky, přičemž zjistili, že covidovým jazykem trpělo více než 10 % přijatých pacientů, u nichž se většinou projevila také ztráta chuti, která někdy přetrvává poměrně dlouho i po odeznění příznaků covid-19. Pokud jde o vřídky v dutině ústní, tento příznak vykazovala dokonce plná čtvrtina celkového počtu hospitalizovaných.

Poměrně šokující bylo číslo uváděné u výskytu výše popsaných potíží v oblasti dlaní nebo/a chodidel, protože těmito příznaky trpělo dokonce až 40 % hospitalizovaných. Přitom je třeba zdůraznit, že počet zkoumaných osob byl skutečně reprezentativní a dosáhl téměř 700.

Výhody včasné detekce koronaviru

Mezi největší přínosy této studie patří, že nás učí novému koronaviru lépe rozumět a predikovat tak jeho chování. Pokud budeme moct z jednotlivých příznaků nebo jejich vzájemných kombinací kvalifikovaně odhadnout, zda daný člověk onemocní a pokud ano, tak kdy, na jak dlouho a jak závažnou formou, bude možné včas nasadit příslušné, zejména léčivé postupy.

Zdroj obrázku: Pixabay

Důležité je říct, že příznaky, s nimiž studie pracovala, již byly u pacientů s onemocněním covid-19 popsány dříve, avšak až do publikace výsledků studie nebyly tyto příznaky nijak spojovány s onemocněním covid-19, které je přenášeno koronavirem odborně označovaným jako SARS-CoV-2.

Studie také ukázala, že vedle výše popsaných dermatologických příznaků bylo onemocnění covid-19 spojeno také s příznaky jiných typů, zejména trávicími, neurologickými, respiračními neboli dýchacími, a také trombotickými.

Významným přínosem obdobných studií je možnost podle dobře popsaných a kvantifikovaných příznaků odhalit nakažené v raném stádiu nemoci a zabránit tak jejímu přenosu na jiné osoby. Samozřejmě s důrazem na to, že včasný záchyt nemoci znamená také větší šanci na uzdravení.

ZDROJNemocnice La Paz