Třetí vlna koronaviru bude podle statistik vrcholit na přelomu března a dubna. Přijdou tvrdší opatření?

Zdroj obrázku: Pixabay

S přibývajícími případy koronavirového onemocnění původním virem nebo jeho zákeřnější mutací se začíná po globálně mluvit o třetí vlně pandemie. Jak se ukazuje v některých zemích, začala se třetí vlna rozbíhat již začátkem roku a nyní na přelomu března i dubna by měla vrcholit.

Co od pandemie můžeme podle odhadů v následujících měsících očekávat?

Vývoj pandemické situace v Polsku a jeho analogie s dalšími zeměmi

Polsko, stejně jako řada dalších evropských zemí, s pandemií bojuje již téměř rok aplikací vládních restrikcí a bezpečnostních opatření, jejichž cílem bylo obecně zmírňování globálního dopadu nemoci a jejích důsledků. S třetí vlnou pandemie, jejíž přítomnost identifikovaly polské úřady již v polovině února a kulminací v březnu. Ta měla přinést velký počet denních infekcí zvýšený až na 10 tisíc nových během vrcholení této vlny. Jak se ale ukazuje, je velmi pravděpodobné, že výskyt stále nových mutací může situaci urychlit.

Zdroj obrázku: Pixabay

Problematika zrychleného šíření koronaviroých infekcí

Jak se ukazuje na polském modelu, přítomnost nových (obvykle agresivnějších) mutací viru schopných obcházet imunitu získanou proděláním onemocnění nebo očkováním zvyšuje jednak rizikovost infekce, jednak počty nakažených jedinců. Ve spojení s kontinuálním rozvolňováním zavedených opatření lze předpokládat, že se kulminace třetí vlny může ještě urychlit. Řešením nastalé situace je tak doporučení dodržovat známé hygienické zásady:

  • častá a účinná dezinfekce rukou
  • dodržování dostatečných odstupů zejména ve veřejných prostorách a od neznámých lidí
  • používání prostředků pro zakrývání úst a nosu s odpovídající ochrannou úrovní (v současné době se ve většině evropských zemí přechází na povinné nošení respirátorů)
Zdroj obrázku: Depositphotos

Dalším důležitým krokem při zmírňování dopadů třetí vlny pandemie je očkování, které může pomoci především redukovat počet případů onemocnění s těžkým průběhem.

ZDROJRadiozet