Mozková mlha po koronaviru může být způsobena posttraumatickým stresem

Zdroj obrázku: Pixabay

Lidi po vážném průběhu koronaviru uvádí, že mají mozkovou mlhu. Nakolik je tato mozková mlha způsobena koronavirem a co má vůbec společného s tímto onemocněním?

I lidé, kteří prodělali covid-19 nemusí mít vyhráno. Po těžkém průběhu nemoci mohou totiž následovat neurologické příznaky, mezi které patří mozková mlha, úzkost, únava nebo problémy se spánkem. Studie spojuje tyto problémy s posttraumatickým stresem způsobeným onemocněním. Mozková mlha se projevuje otupělostí, malátností, potížemi soustředit se a celkovou zpomaleností.

Posttraumatický syndrom i u jiných typů koronaviru

Ve světě již proběhly další typy koronaviru, nejznámější je SARS (těžký akutní respirační syndrom) a MERS-CoV (blízkovýchodní respirační syndrom koronavirus). I po těchto onemocněních následoval u již uzdravených pacientů problém s mozkovou mlhou a jiným neurologickým onemocněním. Následky onemocnění však nebudou trvat věčně, naštěstí jsou dočasné.

Zdroj obrázku: Pixabay

Spouštěčem mohla být samotná léčba

Pacienti, kteří onemocnění podstoupili s těžkým průběhem, mohli utrpět stres i z důvodu léčby. U některých z nich totiž došlo k takovým invazivním opatřením, jako je intubace či ventilace, což může být pro každého dost traumatizující. A právě toto trauma si člověk zapamatuje i po uzdravení. Když se k tomu způsobí halucinace projevené po těchto zákrocích, je jasné, že se může projevit posttraumatický syndrom.

Mozkovou mlhu nemají jen pacienti

Bohužel, mozková mlha a jiné neurologické problémy se bohužel netýkají pouze samotných pacientů. Existují lidé, kteří jsou s nemocí v každodenním kontaktu, vidí, jak tato nemoc umí být zákeřná. Jde o zdravotníky. Tito lidé podstupují každý den ve stresu, jsou ohroženi onemocněním. Navíc pravidla pandemie platí i pro ně, takže jsou odříznuti od přátel i rodiny. Podtrženo a sečteno – i oni mohou trpět neurologickými problémy.

Zdroj obrázku: Pixabay

Léčba nejlépe ihned

Jakmile si pacient povšimne, že trpí úzkostí nebo jinými mentálními poruchami po prodělání onemocnění, je velice důležité, aby ihned kontaktoval svého lékaře. Léčba je úspěšnější u pacientů, kteří se začnou léčit co nejdříve, jak to je možné. Navíc je lékařský dohled může trochu uklidnit a dodat jim odvahy, že zase bude lépe. Platí to u všech různých posttraumatických symptomů obecně.

ZDROJUCLA Health