Následky po překonání onemocnění covid-19 u těžce nemocných pacientů

Zdroj obrázku: Shutterstock

Lidé, kteří prodělali koronavirus se závažným průběhem, rozhodně nemusí mít vyhráno ani po uzdravení. Existuje totiž možnost vzniku následků. Jaké to jsou?

Týká se to většinou starších lidí a těch, kteří jsou chronicky nemocní – covid-19 se u nich projevuje jako těžké onemocnění. Nezřídka u těchto lidí docházelo k selhání ledvin, k zápalu plic a dalším komplikacím. Ani po vyléčení se ledviny a plíce nemuseli dostat do pořádku, takže tyto orgány mohou být oslabeny i po vyléčení se z nového koronaviru. Mezi další následky patří neurologické nebo oběhové problémy.

Kdo je v ohrožené skupině?

Závažnou formou onemocnění covidem-19 jsou ohroženy zejména osoby starší 65 let a pacienti, léčící se z různých chronických onemocnění. Právě těmto lidem hrozí následky i po uzdravení. Bohužel dosud nejsou dostupné veškeré informace o tom, jaké následky hrozí, obecně se ale jedná zejména o respirační a neurologické problémy. U onemocnění covid-19 s lehkým průběhem se – pokud známo – zatím žádné následky neobjevují. To napovídá tomu, že následky jsou tím pravděpodobnější, čím byl těžší průběh nemoci. 

Postižení ledvin u koronaviru

Ledviny a plíce: tyto dva orgány dostávají při onemocnění novým koronavirem skutečně zabrat. Bohužel existuje jen velmi málo studií. Z pozorování 149 000 lidí ve Španělsku, kteří byli přijati na jednotku intenzívní péče, došlo dokonce k tak vážným problémům s ledvinami, že byla zapotřebí dialýza. Prý se u nich může projevit chronické selhání ledvin – zde ale chybí potřebné informace, které se získávají ze studií. 

Zdroj obrázku: Pixabay

Postižení plic po koronaviru

Lidé, u kterých byli při nemoci postiženy spíše plíce, mohou v budoucnu trpět na reziduální fibrózu v plicích, která snižuje jejich dýchací kapacitu. Zejména u starých lidí je běžné, že kromě koronaviru trpí také těžkým zápalem plic. I tato nemoc může způsobit reziduální fibrózu v plicích. Další komplikací spojenou s onemocnění je plicní embolie – dochází k vytvoření krevních sraženin v plicích. Léčbou plicní empolie může být antikoagulační léčba.

Neurologické následky

Po prodělání onemocnění s těžkým průběhem jsou také časté neurologické následky. Ty se projevují například tak, že vznikají stavy spojené s parestézií (mravenčení nebo znecitlivění končetin), ale také jinými neurologickými projevy. 

Zdroj obrázku: Depositphotos

Proč máme nedostatek informací?

Nemocnice Clínic de Barcelona zahájila studii, ve které hodlá posoudit následky onemocnění u nejzávažnějších pacientů. Tyto následky je ale třeba posuzovat z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska. Protože však uplynulo zatím poměrně málo času od vývoje onemocnění, je ještě příliš brzy na to, aby se vědci dopátrali potřebných informací. 

Další možné následky

Dlouhodobě hospitalizovaní lidé mohou trpět také úbytkem svalové hmoty a také funkcí pohybové soustavy. Je potřeba zohlednit příznaky, které se vyskytovali ještě před samotným onemocněním – u starších lidí je poměrně běžná dezorientace nebo narušení kognitivního vnímání. Právě kognitivní problémy jsou ale velice častým problémem, kterým pacienti se závažným průběhem onemocnění trpí. Do tohoto okruhu patří porucha paměti a pozornosti. Dalšími možnými následky jsou psychologické problémy (úzkost, deprese, posttraumatický stres). 

ZDROJSemicyuc