Parodontóza zvyšuje riziko těžkého průběhu koronaviru a úmrtí

Zdroj obrázku: Pixabay

Lidé s parodontózou, zánětlivým onemocněním závěsného aparátu zubů, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku komplikací vyvolaných onemocněním covid-19. Mají také vyšší riziko úmrtí.

Přesto, že parodontóza se týká zubů a úst, je spojená se zvýšenou pravděpodobností různých onemocnění. Patří mezi ně kardiovaskulární onemocnění, hypertenze nebo riziko předčasného porodu. Významně ale také zvyšuje riziko vzniku komplikací při nákaze koronavirovou infekcí. Také je u těchto pacientů až dvakrát vyšší riziko úmrtí a čtyřikrát vyšší riziko, že budou potřebovat asistovanou plicní ventilaci. Přibližně 3,5krát je vyšší riziko hospitalizace na JIP.

Co je parodontóza?

Parodontóza je bakteriální onemocnění podpůrných tkání zubu. Často mu předchází zánět dásní. Nejprve se projevuje krvácením dásní, později se obnaží zubní krčky, dásně ustupují a zuby mění své umístění, ať už rozestupem nebo výklonem. Mohou se viklat, dásně bolí a otékají. Organismus na infekci reaguje vytvářením látek způsobujících destrukci vaziva a rozkladem kostěného lůžka zubu. To může vyústit až ve ztrátu zubů.

Výzkum provedli vědci z madridské, kanadské a katarské univerzity. Proběhl mezi březnem a červencem roku 2020. Na základě údajů o 568 pacientech pozitivně testovaných na covid-19 vědci zjistili, že existuje významná souvislost mezi parodontózou a závažností infekce SARS-CoV-2. Pacienti by se proto měli poradit se svým zubním lékařem, aby jim byla stanovená vhodná diagnóza a léčba, a snížilo se tak riziko komplikací v případě nakažení koronavirem.

Zdroj obrázku: Pixabay

Vyšší riziko cytokinové bouře

U pacientů s parodontózou našli vědci v krvi výrazně vyšší hladinu markerů spojených s horší prognózou onemocnění covid-19. Autoři práce poukazují na to, že je u nich vyšší riziko vzniku exacerbované imunitní odpovědi a zánětlivé odpovědi. Tento stav je známý také jako cytokinová bouře a způsobuje náhlé zhoršení stavu pacientů pozitivně testovaných na koronavirus.

Vědecký koordinátor nadace Španělské společnosti pro parodontologii dodává, že parodontóza úzce souvisí i s pneumonií u pacientů hospitalizovaných a připojených na plicní ventilaci. K tomu může docházet proto, že pacienti s parodontózou vdechují bakteriální patogeny v ústní dutině a nedostatek vhodné ochrany podporuje kolonizaci patogenů v plicích. To vede k rychlému zhoršení stavu pacienta.

Zdroj obrázku: Pixabay

Zásadní je ústní hygiena

Je nezbytné věnovat proto zvýšenou pozornost ústní hygieně. Vhodné je také podávat orální antiseptika v nemocničním prostředí, aby se omezila orofaryngeální kolonizace. Kromě toho by měla být posílena léčba lidí s parodontózou na úrovni běžné populace. Léčba parodontózy probíhá v první fázi správnou technikou v čištění zubů a odstraňováním zubního kamene, dále může nastoupit chirurgická léčba. Tím se sníží další možná rizika, pokud budou tito lidé hospitalizovaní s nákazou koronavirem.

Souvislost mezi parodontózou a horším průběhem onemocnění covid-19 je znepokojující především proto, že tímto problémem trpí velká spousta lidí bez toho, aby o tom vůbec věděli. Výzkum ukazuje, že 25 % až 34 % dospělé populace má periodontální kapsy a ve více než 10 % dokonce v závažném stadiu. Vědecké výzkumy prokázaly, že infekčnost koronaviru závisí na schopnosti vstoupit do lidských buněk a že jako hlavní receptor vstupu do buněk používá enzym ACE-2, který se v hojné míře vyskytuje v ústní dutině.

Pomoci mohou ústní vody i antiseptika

Z tohoto důvodu je vhodné dbát na ústní hygienu, používat ochranu dýchacích cest a účinná perorální antiseptika, která mohou ovlivnit přenos patogenu tohoto viru. Ústní vody na bázi cetylpyridiniumchloridu nebo povidonjodinu by mohly snížit nakažlivost koronaviru. K potvrzení této hypotézy jsou ale stále potřeba klinické studie. Parodontóza celkově výrazně zatěžuje imunitní systém.

ZDROJUniversity of Qatar