U lidí s mírným průběhem nového koronaviru se vyvíjí imunitní odpověď

Zdroj obrázku: Pixabay

Pacienti, kteří prodělali covid-19 s mírným průběhem, mohou být proti této nemoci ve střednědobém horizontu imunní. I přes to, že neexistují žádné protilátky specifické pro virus.

Švédští vědci se zaměřili na pacienty, kteří prodělali covid-19 s lehkých průběhem. U nich se podle nich mohla vyvinout silná paměťová odpověď T-buněk proti koronaviru, i když nemají detekovatelné virově specifické protilátky. Právě reakce paměťových buněk (tj. T-buněk) – i když nebude nijak silná – může vést k tomu, že se napříště pacienti vyhnout nakažení chorobou.

Týká se to většiny pacientů

Ze studie zatím vyplývá, že téměř 100 % pacientů, kteří prodělali covid-19 s mírným průběhem, měli protilátky. Informace o tom, nakolik se u vyléčených pacientů vyvinuly imunitní reakce, mohou být důležité pro podání vakcíny formou očkování. Avšak provedené testy jsou teprve na počátku, takže i informace jsou dost omezené. 

Zdroj obrázku: Pixabay

Jak dlouho nás T-buňky ochrání?

Výsledky prozatímních testů ukázaly, že protilátky s postupem času klesají. Taktéž nemusí být detekované u všech pacientů. Testy na myších ukázaly, že T-buňky si nemoc zapamatují a skutečně chrání před SARS-CoV-1 – příčině těžkého akutního respiračního syndromu. Studie byly provedeny také pro SARS-CoV-2, a to na celkem 200 lidech žijících ve Švédsku. Výsledky studie naznačují, že populační imunita je pravděpodobně vyšší, než naznačují testy na protilátky.

Zdroj obrázku: Pixabay

Výsledky studie

Z 200 zúčastněných osob se 23 zotavilo z těžkého průběhu covid-19 se specifickými protilátkami a T-buňkami. Reakce T-buněk přitom byla detekována i několik měsíců pro prodělání infekce u exponovaných členů rodiny a také u lidí s velmi mírným projevem covid-19. Někdy dokonce nedošlo k vytvoření protilátek proti této nemoci vůbec. Z 28 exponovaných příbuzných generovalo 17 detekovatelné protilátkové odpovědi, zatímco 26 až 28 mělo reakce T-buněk. Z 31 pacientů, kteří se zotavili z mírného COVID-19, mělo 27 až 31 protilátek a mezi 30 a 31 odpovědi T-buněk.

Jak dlouhá bude ochrana před covid-19?

To se bohužel neví, nicméně se ukázalo, že imunita populace je pravděpodobně vyšší než imunita navržená testy na protilátky. To, zda budou buňky schopny chránit dlouhodobě před covid-19 je nejisté, nicméně se to stalo předmětem dalšího výzkumu

ZDROJKarolinska Institute