Netradiční postupy při pohřbívání obětí koronaviru. Vše ve jménu bezpečnosti

Zdroj obrázku: Pixabay

Celosvětová pandemie zapříčinila zvýšená úmrtí. U zemřelých na covid-19 se uplatňují šokující postupy při pohřbívání. Rozhodně nejsou tradiční, ale epidemiologové je považují za potřebné.

Bezpečnostní opatření v rámci současné pandemické situace jsou po celém světě dobře známá věc. Na co už se zraky lidí a médií tolik nezaměřují, to je nakládání s oběťmi onemocnění covid-19. Také zde se vše podřizuje bezpečnosti, aby nedocházelo k šíření nákazy.

Děsivá data

Prakticky ve všech zemích na světě je počet úmrtí na covid-19 rozhodně ve statistikách znát. A to ve statistikách za každý den. Některé země jsou na tom opravdu špatně, což přidělává starosti také pohřebním službám. Je potřeba zde dodržovat přísná bezpečnostní opatření, která mohou být někdy pro pozůstalé poněkud skličující.

V zemích, kde ctí tradice, to mají obzvlášť těžké

Velký problém je to v některých státech, pro které je tato otázka obzvlášť citlivá. Například v Polsku je otázka tradic u zemřelých osob velmi silná. Tato významně katolická země přirozeně reaguje na téma nedodržování tradic při pohřbívání. Ty však musí ustoupit bezpečnostním opatřením.

Zdroj obrázku: Pixabay

Pokud ještě zůstaneme v Polsku, můžeme uvést příklad situace, kterou potvrdil také Robert Czyżak, jenž v rámci státu dohlíží nad pohřebními službami. Pacient, který zemřel právě na covid-19 je vložen do vaku, a to i se všemi zdravotnickými pomůckami, které se používají k intubaci, jako jsou kanyly a podobně. Takto jde potom tělo do spalovací komory, přičemž tento neobvyklý materiál zároveň poškozuje kremační zařízení, konkrétně jejich filtry.

V Polsku je také požadováno, aby se tělo zemřelého dezinfikovalo použitím příslušné dezinfekce, přičemž není možno tradiční mytí. Není možné také oblékání těla na pohřeb, případně pohřeb s otevřenou rakví.

Zdroj obrázku: Pixabay

Šokující pohřební postupy

Každého zemřelého na covid-19 je nutno vložit do ochranného a zapečetěného vaku, a to spolu s oblečením. Pokud je tělo určeno ke kremaci, tak se tento vak vloží ještě do dalšího vaku. Povrch vaku musí být vždy dostatečně dezinfikován. Tělo se dále v případě jeho kremace umisťuje do speciální kapsle určené k přepravě. Ta je vyrobena z takového materiálu, který je možno snadno mýt i dezinfikovat.

Do toho ještě vstupují interní nemocniční postupy, kdy je často požadavek na to, aby v těle zemřelého zůstaly trubice používané intubaci, kdy se často odřízne pouze vyčnívající část. Tak se aspoň v této základní otázce neporušuje významným způsobem důstojnost zemřelého.

Mnohé rodiny takové postupy ale odmítají, zejména tam, kde hodně lpí na tradicích nakládání s tělem zemřelého. Ty často chtějí mít zemřelého v otevřené rakvi a pěkně oblečeného. Dnes toto bohužel není možné, a to i s ohledem na všechny zaměstnance pohřebních ústavů, kteří nakládají s těly. Je potřeba zkrátka zabránit šíření infekčních chorob a zajistit bezpečnost všech zainteresovaných.

ZDROJGOV