Vietnam se chce zbavit všech jednorázových plastových odpadů v mořích

Zdroj obrázku: Depositphotos

Vietnamské úřady a mezinárodní organizace jednají o tom, jak redukovat plastový odpad a odpad v mořích. Země se potýká s obrovským množstvím odpadu, který nestíhá likvidovat.

Delegáti představili práci Ministerstvu přírodních zdrojů a životního prostředí a Delegaci Evropské unie. Cílem je snížit množství plastu, které pak končí v lepším případě na skládkách, v horším případě v oceánu. Plán obsahuje posílení sběru plastových obalů, třídění odpadu a recyklaci. Také se chce soustředit na podporu rybářů, aby při rybolovu sbírali i plastový odpad z moří. V neposlední řadě se soustředí na supermarkety, které by měly redukovat spotřebu jednorázových plastových sáčků.

Řešením by mohla být cirkulární ekonomika

Generální ředitel odboru mezinárodní spolupráce uvedl, že Vietnamská vláda vždy kladla vysokou prioritu na hledání krátkodobých i dlouhodobých řešení. Snaží se podporovat hospodářský rozvoj a eliminovat znečištění plasty. Zkušenosti a ponaučení z projektu a pilotních aktivit podle něj poslouží pro expanzi do dalších oblastí. Vietnamská vláda si chce dát za cíl informovat o iniciativách a rozvoji hospodářské politiky.

Významnou pomocí má být cirkulární ekonomika. To je taková ekonomika, která motivuje k opětovnému využívání produktů, nikoliv k jejich okamžité likvidaci. V cirkulární ekonomice jsou, v ideálním případě, všechny formy odpadu vráceny zpět do oběhu nebo využívány efektivněji. Takovou definici pro cirkulární ekonomiku používá i OSN. Vietnamu by mohlo výrazně prospět nepoužívat tolik jednorázových plastových odpadů.

Projekt má podporu Evropské unie

Pokud jde o cirkulární ekonomiku, první rádce pro oblast klimatu, životního prostředí a zaměstnanosti při delegaci Evropské unie řekl, že je nutné zdroje zpracovávat efektivněji a udržitelněji. Prostřednictvím projektu chce zvýšit prevenci mořského odpadu a také sdílet regionální a evropské zkušenosti. Čtyři pilotní aktivity projektu doplňují snahy o oběhové hospodářství konkrétními opatřeními. Ta vznikla na základě inspirace z místních komunit, domácností, podniků a správních orgánů.

Vietnam patří mezi největší znečišťovatele oceánů

Projekt získal finanční podporu Evropské unie a německého Ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vietnam byl po Číně, Indonésii a Filipínách potvrzen jako čtvrtý největší znečišťovatel oceánů plasty na světě. Každý rok se podle odhadů vyloží v zemi 300 000–700 000 tun plastového odpadu do oceánu a na celkovém znečištění moří se podílí ze 6 %. Země si proto stanovila za cíl mít do roku 2025 nulový plastový odpad na jedno použití.

Vietnam také přijal rozvojovou podporu námořního hospodářství souběžně s ochranou mořského prostředí a ekosystémů. Mezi cíle do roku 2030 patří prevence, kontrola a výrazné zmírnění znečištění mořského prostředí. Chce být regionálním průkopníkem ve snižování oceánského plastového odpadu.

ZDROJVietnamnet