Studie ukazují, že klimatické změny zmenšují bohatství mořského světa

Zdroj obrázku: Pixabay

Zejména v oblasti kolem rovníku jsou vidět velké dopady klimatických změn. Ty způsobují globální zmenšování celého bohatství mořského světa.

Celý svět se trápí kvůli klimatickým změnám. Tyto změny jsou hlavním tématem všech států a týká se opravdu celého světa. Výjimkou není ani svět pod mořskou hladinou. Zejména v oblasti rovníku se klimatické změny podepisují nejvíce. Tam totiž rapidně mizí celé krásné bohatství mořského světa a je nutné tuto věc řešit co nejdříve.

Teplota v karibských vodách stoupá již několik let. Díky tomu je zřetelný ústup nádherných barev korálů. Krásné zlatavé, modré a zelené korály pomalu šednou a tím ztrácí i Kuba své národní vzácnosti. Méně barevné korály i úbytek nádherně barevných ryb a úbytek humrů kolem pobřeží dělají starosti vědcům i celé populaci.

Nadměrný rybolov nebyl tolik devastující

Nejvíce se vědci báli následků na mořském světě vlivem nadměrného rybolovu nebo znečištění. Nakonec se ale ukázalo, že mnohem větší destrukční následky má na mořský svět změna klimatu a oteplování vod. Tyto změny se dějí nejen v celém oceánu, ale především kolem pobřeží ostrovů.

Výsledky studií ukazují, že celkový počet druhů korálů poklesl za čtyřicet let do roku 2010 v tropických mořských zónách po celém světě přibližně o polovinu. Za tu dobu teplota moře stoupla o téměř 0,2°C. Změna klimatu ovlivňuje rozmanitost mořských druhů, tyto změny jsou v posledních letech velmi dramatické zejména na severní polokouli, kde ohřívání vody probíhá mnohem rychleji.

Život několika tropických druhů ovlivňuje mnoho faktorů

Zmenšování krásných korálových útesů i vyhynutí několika tropických druhů neovlivňuje pouze klimatický změna. Velký podíl má samozřejmě také nadměrný rybolov, to potvrdila také studie Národní akademie věd. Vědci také zjistili, že klesání počtu druhů ryb se rapidně zrychluje při teplotě 20 °C nebo vyšší.

Zdroj obrázku: Pixabay

Nové studie se snaží měřit dopad na mořský svět v širším měřítku. Ty starší studie totiž ukázaly, že oteplování vod vede k migraci několika druhů ryb do chladnějších vod. Nová analýza se však zaměřila na skoro 50 tisíc druhů ryb, ptáků, korálů i měkkýšů od roku 1955.

Studie ukázala, že počet druhů, které jsou spojené s mořským světem, se do roku 2010 drží poměrně stabilně. Některé druhy vědci nalezli i mimo tropy, což jasně ukazuje na rozšíření těchto druhů, nikoliv migraci. To však neznamená, že se počty těchto druhů zmenšují.

Vše se děje až moc rychle

Jeden z předních ekologů, Sebastian Ferse, je přesvědčený o tom, že z hlediska geologické historie k těmto změnám dochází doslova mrknutím oka. Podle něj jsme svědkem obrovských a rychlých změn, které jsou pro celý svět doslova alarmující. I když se některé druhy ryb mohou přesouvat do chladnějších vod, u korálů takový přesun možný není, ty si drží svůj stálý postoj, což je pro ně naprosto zničující.

Z výsledku studie je patrné, že je nyní třeba věnovat více pozornosti korálům. Otázkou tedy je, zda je možné, aby se korál postupem času přesouval za chladnější vodou a udržel se ta správný ekosystém pod mořskou hladinou. V opačném případě je totiž opravdu možné, že měnící se klima může rozhodně korály úplně zničit.

Zdroj obrázku: Pixabay

Velkým problémem je i rychlý přesun ostatních druhů

Pokud se přesouvají všechny druhy ryb a měkkýšů do chladnějších vod, mohlo by to velmi narušit celý ekosystém. Díky tomu mohou trpět korály ještě víc než doposud. Spolu s klimatickou změnou, nadměrným rybolovem a znečištěním je taková situace pro korály naprosto neúnosná.

Tyto změny mohou mít tedy opravdu obrovský dopad na celý podmořský svět, aniž bychom si tuto problematiku z obecného hlediska uvědomovali.

ZDROJchannelnewsasia