Guangdong

Čína
  • Únor 15, 2017
  • Provincie
  • 2 Komentáře
  • Chingischan

Guangdong představuje nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější oblast Čínské lidové republiky. Nejdůležitější výrobní centrum každoročně přispívá 12% do celkového ekonomického výkonu země, a tvoří téměř desetinu její populace. Rozprostírá se v nejjižnější části Číny při pobřeží Jihočínského moře, a je známá také jako Kanton nebo Kwangtung. Provincie je domovem výroby, která je soustředěna v rozlehlé oblasti mezi hlavním městem provincie a hraničním Hong Kongem. Potenciálu čínského hospodářství využívají tuzemské i zahraniční korporace, které sídlí v kancelářích výškových budov. Guangdong dlouhodobě vykazuje vysoké HDP, které je v posledních letech nejvyšší v zemi … největší podíl na zahraničním obchodu. V hlavním městě se každoročně pořádá největší manufakturní veletrh v zemi.

Guangzhou, centrum a hlavní město provincie

Provincie je střediskem modernizace a technologického vývoje, které má největší podíl na zahraničním obchodu. Na jejím pobřeží se rozprostírá hlavní centrum tvořené několika velkými městy, která se v průběhu let propojila v jednu obří aglomeraci. V deltě Perlové řeky žije více než polovina obyvatel provincie soustředěných převážně do městských oblastí, zatímco v severní části leží města mnohonásobně menší …obvykle čítají desítky až stovky tisíc obyvatel.

Guangzhou (Kanton), centrum a hlavní město provincie

Shenzhen, největší výrobní centrum světa

Foshan, centrum výroby nábytku a potravinářství

Dongguan, majoritní centrum manufakturní výroby

Provincie je rozdělena na dvě hlavní části …severní a jižní, přičemž jsou obě oblasti nezbytné pro ekonomickou produkci. Většina území je pokryta střídavými nížinami a kopci … v nížinách je rozvinutý zemědělský průmysl a jeho zpracování …zatímco v horských oblastech jsou čajové plantáže a výrobny hedvábí, bavlny a textilu. V Guangdong se rozprostírají pouze dvě velké roviny …v deltě Perlové řeky, kde leží výrobní a přepravní centrum provincie …a v jihozápadní části, která je užívána výhradně pro zemědělské účely.

Nejvyšší vrchol provincie je hora Shinkengkong s 1 902m. V provincii jsou dlouhá léta a krátké teplé zimy …průměrné roční teploty se pohybují od 18 do 30°C, a v zimním období klesají i lehce pod nulu. V létě dosahují noční teploty téměř stejného stupně jako přes den. Přibližně od dubna do září dopadá na území Guangdong většina ročních srážek …převážně se jedná o horské oblasti. Provincií protékají tři velké říční toky Xi, Bei a Dong, které vytváří na jihu provincie majestátní deltu Perlové řeky. Spletitá síť říčních toků vytváří přirozené zavlažování pro zemědělskou půdu po celé provincii.

Shinkengkong, nejvyšší hora Guangdong

Název

Název provincie vznikl v roce 226, kdy byla oblast známá jako prefektura Guang. Název vychází ze spojení dvou slov …Guang znamená expandovat …a dong východně – tedy „východní expanze“ …sousední provincie Guangxi znamená naopak „západní expanze“ …

Poloha

Provincie Guangdong se nachází na úplném jihu země při pobřeží Jihočínského moře. Jihozápadní hranici tvoří severní Vietnam; východní provincie Guangxi; severní provincie Hunan a Jiangxi; severovýchodní provincie Fujian; jižní Hong Kong a Macao …jižní hranici provincie tvoří pobřeží Jihočínské moře, které je s 4 300km nejdelší v zemi. K provincii přiléhá poloostrov Leizhou, který je nejjižnějším místem v provincii i celé zemi.

Poloha provincie Guangdong

Vývoj Guangdong


Hustá síť říčních toků po celém území provincie vytvářela ideální podmínky pro zemědělství i dopravu. Na toku největší řeky Zhujiang, známé také jako Perlová řeka, vzniklo město, které bylo centrem provincie už před dvěma tisíci let, a stalo se cílem obchodníků z Asie i Evropy. Významné obchodní cesty vedly přes území provincie, která Čínu spojovala s okolním světem. Strategická poloha hlavního města na řece Zhujiang poblíž Jihočínského moře otevřela námořní cesty do zbytku Asie, a později se stal přístav v Panyu nejdůležitějším přístavištěm v zemi. Zájem světa o obchod s Čínou neustále rostl, a Guangdong se stala nejbohatší provincií na jihu Číny. Její prosperita přitahovala pozornost severních vladařů, kteří se rozhodli oblast dobýt, a převzít její přírodní bohatství i obchodní vztahy. Na území provincie se tak odehrálo mnoho významných bitev, z nichž některé znamenaly zánik království i celých dynastií. Provincie se několikrát stala samostatným královstvím nebo součástí velké říše, a starobylé město Panyu bylo téměř vždy hlavním střediskem oblasti nebo hlavním město nezávislého království.

Obchodníci v Guangdong

Střídání vládnoucích mocnosti na významu provincie neubralo, a její obchodní vztahy i nadále pokračovaly, a postupem času přibývaly stále další. Ekonomická prosperita provincie díky obchodu pokračovala až do počátku 20. století, kdy se provincie stala cílem britských pašeráků opia z Východoindické společnosti. Obchodní vztahy se staly nestabilními, a hlavním obchodním produktem se stalo opium. Neustálé zvyšování množství opia pašovaného do země vyvolalo sérii násilných konfliktů, které se odehrály bezprostředně u pobřeží Guangdong a Hong Kongu. Po skončení válečného sporu se obchodní vztahy začaly stabilizovat, a provincie se opět otevřela světu.

Ekonomické oblasti Guangdong

Ekonomika provincie je soustředěna kolem zvláštních ekonomických zón, které jsou v provincii hned tři. Nejdůležitější je Shenzhen, který leží východně od hlavního města, a představuje největší výrobní centrum světa zaměřené především na spotřební elektroniku …jižně na hranicích s Macaem leží Zhuhai, důležité přepravní středisko …a na východě provincie Shantou, přední výrobce textilu a hraček. V západní části provincie jsou jen dvě větší města, která se zaměřují na automobilový průmysl a vývoj počítačového softwaru.

Mapa ekonomických oblastí Guangdong

Hlavní výrobní oblasti: Střed provincie: Guangzhou (Kanton); Foshan; Dongguan; Shenzhen; Jiangmen; Zhongshan; Zhuhai; Východ provincie: Shantou, Chaozhou, Jieyang; Západ provincie: Zhanjiang; Maoming

Rozvoj infrastruktury

…kromě výrobních závodů byla věnována pozornost infrastruktuře, která dnes patří k nejhustším na světě. Bylo využito zejména potenciálu vodní dopravy, která má v celé provincii ideální podmínky a velké zastoupení. Jižně od hlavního města provincie vznikl rozsáhlý přístav, který patří k nejvytíženějším v zemi i na světě. Velký rozvoj zažila také železniční a silniční doprava. Postupem času začala ve městech vznikat rozsáhlá kulturní zařízení, která lákají kromě obyvatel města návštěvníky z celého světa, a v posledních letech proto stoupl význam letecké dopravy. V centru provincie se dnes nachází hned několik mezinárodních i vnitrostátních letištních komplexů.

Guangdong v historii


První zmínky o oblasti Guangdong pochází z období dynastie Qin po sesazení Prvního císaře. Dynastie Qin expandovala na jih, kde založila základnu Panyu v oblasti známé jako království Nanyue …po dobytí království převzala dynastie celé jižní území země. Po pádu dynastie dobyla říši dynastie Han, která vytvořila z oblasti Guangdong, Guangxi a severního Vietnamu provincii Jiaozhi, jejíž nejsevernější část se stala vstupní branou pro obchodníky přicházející ze západu …zejména pro obchodníky z Římské říše. Pod nadvládou království Wu v období Třech království byla provincie Guangdong samostatnou provincií s názvem Guang.

V důsledku četných politických reforem dynastie Han čelila provincie Guangdong masivní migraci ze severu říše …po celé oblasti se tak usadilo velké množství lidu Han, kteří se stali v průběhu několika staletí převládající většinou. Ve 12. století přišlo do města několik tisíc perských dívek, které obvykle končily v nevěstinci nebo císařském harému.

Za dynastie Tang byly provincie Guangdong a Guangxi součástí politické oblasti známé jako Lingnan. Nastupující dynastie Song přejmenovala Guangdong v první polovině 12. století na Západní Guangnan …

Ve 13. století začala velká mongolská expanze do Číny, a vládnoucí dynastie Song rychle prohrávala …po několika velkých prohrách byla nucena k ústupu na jih, kde založila na území provincie Guangdong novou dynastii s názvem Jižní dynastie Song …provincie se stala posledním útočištěm dynastie Song až do roku 1279, kdy byla definitivně poražena v bitvě u města Yamen. Po výhře Mongolů přšla značná část provincie pod správu sousední severní provincie Jiangxi.

Od 16. století navázala provincie široké obchodní vztahy s celým světem. Do provincie mířili obchodníci z Evropy, Asie i Afriky …hlavním cílem námořních obchodníků se stal kantonský přístav v ústí Perlové řeky. Na jihu provincie vznikl v roce 1557 první evropský tábor, Macao.

V 19. století byla provincie Guangdong hlavním tržním centrem mezi Čínou a okolním světem …do země mířili imperialističtí kolonizátoři z Evropy, z nichž měli převahu Portugalci, kteří založili a jihu kolonii Macao …portugalskou převahu vystřídalo o několik let později Britské království, kteří do Číny zamířili z nedaleké Indie, která byla jejich rozsáhlou kolonií. Pod vlajkou britské Východoindické společnosti pašovalo Britské království do Číny velké množství opia, které mělo destabilizovat čínskou ekonomiku …v důsledku toho podnikla Čína opatření proti pašerákům opia, a nechala zničit velké množství pašeráckých lodí Východoindické společnosti i s nákladem, což mělo za následek sérii armádních výbojů …událost vstoupila do dějin jako Opiová válka.

V důsledku velké kolonizace západními mocnostmi vznikl v Guangdong odboj vedený Hong Xiuquanem, který vyvolal civilní válku. Provincie se tak stala na dlouhou dobu centrem odboje proti Manchu a západní kolonizátorům.

V roce 1920 byla provincie sídlem Kuomintangu, tedy Čínské národní strany, která dnes působí v Čínské republice na Taiwanu. Guangdong se stala na krátkou dobu hlavní základnou při expanzi na sever, při níž chtěli získat více bojovníků za navrácení Číny a osvobození se od nadvlády západních mocností. Po osvobození zažila provincie rapidní ekonomický růst, který se každoročně zvyšoval …ztratila ovšem silné obchodní vztahy s Hong Kongem, který byl pod britským vlivem. Prosperita Guangdong přetrvala, a dnes je nejbohatší provincii Číny.

  1. Guangxi, autonomní oblast Guangxi Zhuang - Tajemná Asie left a comment on 22.2.2017 at 16:02

    […] důležitou přepravní tepnu …po opuštění Guanxi pokračuje do sousední provincie Guangdong, kde se vlévá do Perlové řeky. Nejvyšší vrchol provincie je Kitten Mountain s výškou 2 […]

  2. Mezinárodní finanční centrum Ping An - Tajemná Asie left a comment on 17.3.2017 at 6:32

    […] Ping An je supervysoký mrakodrap v centru Shnzhenu, který leží v jihočínské provincii Guangdong. Mrakodrap s více než 600m zaujal post nejvyšší budovy Shenzhenu, a druhé nejvyšší budovy […]

Okomentuj nám příspěvek

Přejít k navigační liště