Novinky a články z nejkrásnějších míst Asie

Zakázané město bylo symbolem moci a vstup se trestal smrtí

Zakázané město

Zakázané město je rozsáhlý komplex budov vybudovaný v 15. století, ležící uvnitř Vnitřního města v Pekingu, hlavním městě Číny. Bylo vybudováno za vlády dynastie Ming, a stalo se sídlem císařů na více než 500 let. Císařovo sídlo tvořilo téměř 800 budov s rozlehlými zahradami, které byly obehnány 8,5m širokými hradbami s výškou 12,5m, a 52m širokým vodním příkopem. Zakázané město bylo pro obyčejné smrtelníky zapovězeno, a nikdo kromě císaře a jeho doprovodu nesměl vstoupit pod trestem smrti. Město utrpělo v průběhu válek rozsáhlé škody, a téměř 85% budov bylo v důsledku válek zničeno. K jeho obnovení došlo v 18. století, několik let po nástupu dynastie Čching, která přijala Zakázané město rovněž za sídlo císaře. Dnes už svému původnímu účelu neslouží, a je otevřeno veřejnosti – získalo si proto název Palácové muzeum nebo Purpurové zakázané město. Kromě cenné historické památky je vyhledávanou turistickou atrakcí.

Zakázané město z Tiananmen

Zakázané město z Tiananmen

Zakázané město v historii


Zakázané město bylo vybudováno na příkaz císaře Jung-le za vlády dynastie Ming. Většina města byla v 17. století zničena v důsledku válek, a k jeho úplnému obnovení došlo až v následujícím století, ze kterého pochází dodnes dochované budovy. V průběhu 500 let bylo město domovem 24 císařů dvou dynastií, Ming a Čching.
Město staré více než 600 let bylo založeno v roce 1 406 na příkaz císaře Jung-le z vládcnoucí dynastie Ming. Stavba trvala dlouhých 14 let, a náklady na jeho vybudování vystoupaly do astronomické výše. Komplex byl natolik rozsáhlý, že se muselo na jeho stavbě podílet přes milion dělníků a otroků ze všech koutů země.

Celý palácový komplex byl vybudován ze dřeva, čehož využili v 17. století Mandžuové, aby město vypálili a vyplenili – jejich pokus byl úspěšný, a více než 80% města lehlo popelem. K jeho obnovení došlo opět v 18. století, když se ujali vlády Mandžuové, kteří založili dynastii Čching. Město se na konci 19. století stalo opět cílem plenění, tentokrát ale japonských válečníků, a o několik let později bylo znovuvypleněno čínskou nacionalistickou stranou Kuomintang, která po roce 1949 uprchla na Taiwan.

V roce 1987 bylo Zakázané město zapsáno a seznam světového dědictví UNESCO jako největší a nejzachovalejší palácový komplex na světě.

Struktura města


Hlavní vstup vede z jihu Branou nebeského klidu, která leží na pekingském náměstí Tiananmen. Za 52m širokým vodním příkopem a 12,5m vysokými hradbami se nenachází jediná samostatně stojící budova. Celý komplex je totiž tvořen soustavou síní, paláců a chrámů, které jsou mezi sebou propojeny chodbami a podchody, takže vytváří jeden obří palác. Celý areál Zakázaného města kopíruje polohu severo-jižní osy, přičemž leží vchod do jednotlivých síní, paláců či chrámů výhradně na jižní straně. Největší i a nejvyšší budovou je Síň nejvyšší harmonie, která se nachází na druhém nádvoří z jihu. V síni nejvyšší harmonie probíhaly nejvýznamější obřady, a budova nesměla být převýšena žádnou z jiných budov nebo stromem.

Vstupní brána z Tiananmen, Brána nebeského klidu

Vstupní brána z Tiananmen, Brána nebeského klidu

Symbolika Zakázaného města


Zakázané město nebylo zbudováno výhradně za účelem života v přepychu – Jung-le chtěl dát obyčejným lidem najevo, že je v každém ohledu nadřazenější, a jeho moc je neomezená. Už od dob Prvního císaře se všichni ostatní císaři považovali za bohy, a věřili, že budou po smrti žít mezi ostatními bohy. Stejnou filozofii koneckonců zastávali i všichni ostatní císaři, kteří kdy Číně vládli. Město se tak stalo symbolem nadřazenosti a absolutní, ničím neomezené moci.

Zakázané město mapa

Zakázané město mapa

Symbolikou opředená je každá část města – tou nejznámější je, že má celý palácový komplex 9 999 místností. Devítka byla v Číně považována za magickou, protože stejné slovo znamená v čínštině dlouhý. Téměř všechny dveře v paláci jsou proto zpevněny devíti řadami hřebů zatlučených po devíti. Střechy strážních věží podpírá 9 trámů a 18 sloupů doplněných o 72 střešních podpěr – i když nemají na první pohled další dvě čísla s devítkou nic společného, ve skutečnosti je tomu přesně naopak – obě jsou totiž násobky devíti, a při sečtení 9, 18 a 72 dostaneme číslo 99.

Žluté střechy Zakázaného města

Žluté střechy Zakázaného města

Dominantní barvou města je žlutá, která byla odedávna barvou císařské rodiny. Na důkaz, že je Zakázané město určeno výhradně pro císařskou rodinu, má každá budova žlutou střechu – jedinou výjimkou je knihovna s černou střechou, která má symbolicky chránit město před ohněm.

Zakázané město z ptačí perspektivy Zakázané město z ptačí perspektivy