Indonésie řeší v rámci pandemie koronaviru také problém, související s islámem jako převládajícím náboženstvím

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zatímco zejména zdravotnický personál na celém světě bojuje za záchranu života a zdraví těch, kteří prodělávají onemocnění COVID-19, způsobované koronavirem, řeší některé státy také své specifické problémy.

K těmto státům patří například také Indonésie, která je čtvrtá na světě v počtu obyvatel. V Indonésii žije přes 270 mil. obyvatel, z nichž drtivá většina, 97 %, se hlásí k islámu.

Joko Widodo, který je od roku 2014 prezidentem této země, vyzval k tomu, aby se tolik nespěchalo s vývojem vakcíny a jejím uvedením na trh, protože obyvatelé mají obavy, aby byla „halal“.

Co je halal

Halal nebo také halál znamená v překladu z arabštiny „povolený“. Toto označení bývá používáno pro činnosti a předměty, které islámská tradice povoluje, přičemž laikům je tento pojem znám zejména ve spojení s dovolenými a na druhou stranu zakázanými potravinami.

Pravidla se vztahují ale také například na

  • kosmetické přípravky, a také
  • léky a tedy i vakcíny.
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Halal a vakcíny

Indonésie stojí vzhledem k vysokému počtu obyvatel a také vysokému počtu nakažených koronavirem (přes 365 tisíc) a případů úmrtí (více než 12 tisíc) před nutností zabezpečit co největší množství dávek vakcíny, ideálně pro všechny své obyvatele.

Prezident země však v dané frenetické době vztyčil varovný prst a volá po opatrnosti, s tím, že veřejnost musí být nade vší pochybnost ujištěna, že vakcína bude halal, a nikoliv haram, což znamená opak. I tato skutečnost tedy musí být brána v potaz, samozřejmě spolu s kvalitou a cenou.

Spor ohledně vakcín a jejich naplnění kritéria halal není v Indonésii žádnou novinkou. Například před dvěma lety byla dokonce vyhlášena kletba, takzvaná fatwa, podle níž určitá vakcína proti spalničkám byla prohlášena přímo za haram.

Indonésie má v plánu v roce 2021 naočkovat více než 100 mil. svých obyvatel a vakcíny objednává u různých společností z více zemí světa, přičemž se snaží také o vlastní vývoj. Odborníci na pandemie se však shodují na tom, že by Indonésie měla upřít svou pozornost spíše k trasování a testování potenciálně nakažených.