Lidé očkovaní proti chřipce mají mírnější výskyt Covid-19

Zdroj fotografie: Getty Images

S blížící se zimou přichází také takzvaná chřipková sezóna a s ní častá otázka týkající se toho, zda podstoupit očkování proti chřipce nebo nikoliv. Na rozdíl od minulých let vstupuje letos do hry nový a velice silný faktor, kterým je pandemie onemocnění COVID-19, způsobovaného virem, který odborníci označují jako SARS-CoV-2.

Vliv vakcíny proti chřipce na průběh onemocnění COVID-19

Mezi prestižní odborné zdravotnické časopisy patří mimo jiné také časopis JABFM (Journal of the American Board of Family Medicine), v němž byla publikována studie provedená americkými vědci z floridské univerzity, která byla zaměřena právě na vazbu mezi prodělaným onemocněním COVID-19 a očkováním proti běžné chřipce.

Výzkum probíhal v jedné z fakultních nemocnic a vzorek zkoumaných pacientů lze jistě označit za reprezentativní, neboť studie se účastnilo více než 2000 osob, z nichž muži tvořili o něco větší skupinu než ženy. Všichni pacienti byli dospělí a všichni bylo pozitivně testováni na přítomnost koronaviru, ale jen část pacientů byla rovněž očkována proti chřipce.

Zdroj fotografie: Pixabay

Studie přinesla následující důležité výsledky:

  • pokud člověk není očkován proti chřipce, existuje 5,64krát větší pravděpodobnost, že pokud onemocnění COVID-19, bude nutná jeho hospitalizace na jednotce intenzivní péče
  • pokud jde o hospitalizaci na běžném oddělení, pak je u lidí neočkovaných proti chřipce o 2,84 vyšší pravděpodobnost, že k ní při onemocnění COVID-19 dojde.

Výsledky dalších vědeckých zkoumání

Pro platnost tak zásadních tvrzení, jaká jsou uvedena v tomto článku, samozřejmě nestačí provedení jedné, byť poměrně rozsáhlé odborné studie. Vztahem onemocnění COVID-19 a očkováním proti chřipce se zabývá více odborných týmů, z nichž jeden působí také na Lékařské univerzitě v polské Lodži.

Podle jejich pozorování, která se týkala zejména situace v Itálii, by očkování proti chřipce nemělo pouze zmírňovat průběh onemocnění COVID-19, ale mělo by daného člověka do určité míry dokonce chránit před samotným onemocněním. Vakcína proti sezónní chřipce totiž nejen aktivuje imunitní systém proti chřipkovým virům, ale může fungovat také proti negativnímu působení jiných mikrobů. To je velice zásadní průlom, který bude muset být samozřejmě ještě podroben odbornému posouzení.