Světová zdravotnická organizace varuje před další vlnou pandemie

Zdroj fotografie: Getty Images

Počátkem listopadu 2020 vydala Světová zdravotnická organizace, WHO (World Health Organization) zásadní prohlášení, ve kterém se obrací ke všem zemím a jejich představitelům. V prohlášení tato organizace upozorňuje na skutečnost, že je nezbytné připravit se i na další pandemické situace, podobné současné pandemii onemocnění COVID-19.

Tato pandemie ukázala, kde jsou slabá místa a co je potřeba udělat pro to, aby byly vlády členských států této organizace schopny efektivněji čelit příštím obdobným nouzovým stavům.

Cíle jsou jasné a je jimi především nutnost:

  • zabránit kolapsu zdravotnictví, a
  • co nejvíce minimalizovat ekonomické ztráty.

K dosažení těchto cílů je podle WHO nezbytné využívat aktuální vědecké poznatky.

Usnesení Světového zdravotnického shromáždění

V témže období Světové zdravotnické shromáždění, které je jedním z orgánů WHO, jednalo o dokumentu, který se danou problematickou podrobněji zabývá. Cílem je dosáhnout toho, aby členské země WHO v případě další krize dosahující intenzity pandemie přísněji dodržovaly stanovená mezinárodní pravidla, což přispěje k tomu, že tyto země budou schopny takové situaci mnohem lépe čelit a budou na ni připraveny. Důraz se přitom klade na včasnou detekci nebezpečných infekčních onemocnění, fungující varovný systém a koordinovanou reakci.

Zdroj fotografie: Getty Images

WHO upozorňuje na skutečnost, že je potřeba mít více na vědomí důležitost zdraví pro politickou, sociální i hospodářskou stabilitu každé země i jejich společenství. To současná pandemie COVID-19 opět připomněla a potvrdila. Jen vzájemná spolupráce a hledání řešení založených na vědeckých podkladech je cestou ke zdolání takových překážek i v budoucnosti. Pro další období budou vyhodnocovány také postupy některých zemí a metropolí, které se pomocí různých strategií dokázaly pandemii COVID-19 úspěšně bránit.

Aktuální vývoj pandemie koronaviru

Podle údajů, které má WHO k dispozici, se celkový počet nakažených koronavirem SARS-CoV-2 již blíží 48 milionům. Pokud jde o celkový počet obětí, je skutečně alarmující, jedná se již témě o jeden a čtvrt milionů obyvatel této planety. 

V současné době je větší polovina postižených onemocněním COVID-19 na evropském kontinentu, přičemž zde také výrazně stoupá počet obětí, a to zejména ve Velké Británii, Francii a Itálii. Vedení WHO varuje zejména před nedostatečným trasováním nakažených a zjišťováním jejich kontaktů, které je pro včasné izolování dalších postižených a zpomalení šíření nemoci klíčové.