COVID-19 nepochází z Wu-chanu? Nejnovější výzkum hovoří sám za sebe

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Odkud se vlastně vzal koronavirus? Nejdříve se jasně ukazovalo na Čínu, kde bylo onemocnění poprvé odhaleno a popsáno. Následně docházelo k šíření po celém světě. Nyní se opět začíná řešit, odkud vlastně virus pochází. Podle čínských vědců má svůj původ jinde a na území Číny byl pouze poprvé detekován. Jak to tedy skutečně je a jaké mají pro své tvrzení důkazy? To se dozvíte v tomto článku.

Kde došlo k mutaci a vzniku koronaviru?

Mutace jsou naprosto přirozený jev a pro viry jde o běžnou součást. Díky možnosti rychlým mutacím tak mohou reagovat na silnější imunitní systém a zajišťují své přežití a šíření. Přesně to se stalo v rámci mutace, která zapříčinila vznik koronaviru, který je zodpovědný za onemocnění COVID-19. Mnozí dokonce tvrdí, že jde o laboratorně vyrobený virus. Pravděpodobná je však možnost přírodní mutace, kdy by se rozhodně nejednalo o první případ podobné nemoci.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Čínští vědci odmítají původ koronaviru

A jak se virus postupně množí a replikuje, dochází k dalším mutacím. Sledováním koronaviru by tak podle čínských vědců bylo možné vysledovat skutečný původ nákazy. Podle této teorie a zatím jakýchsi výsledků tak rozhodně COVID-19 nepochází z Wuchanu. Vědci z Číny naopak ukázali na několik možných původců koronaviru. Patří sem Indie, Bangladéš, ale například také USA, Řesko, Austrálie, Itálie, Rusko a s velkým překvapením také Česká republika.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

S největší pravděpodobností se však vědci přiklání k původu z Indie nebo Bangladéše. Místní vzorky měli totiž nejméně mutací, takže může jít o původce celkové globální nákazy. Této teorii pro rychlé rozšíření viru nahrává i špatná hygienická situace v Indii, kdy mnoho lidí pije neošetřenou vodu z jednoho zdroje, kam se virus mohl také dostat z nejrůznějších zvířat a vybrat si člověka jako svého nového hostitele a oběť.