Covid-19 i po uzdravení může mít závažné důsledky

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Podle univerzity v americkém státě Michigan umírá krátce po nemoci až jeden z deseti lidí, který měli těžký průběh onemocnění COVID-19. Opakovaná hospitalizace, problémy se základními činnosti, psychické problémy nebo dokonce smrt – to všechno jsou následky nemoci COVID-19.

Vyléčení pacienti umírají do několika týdnů po uzdravení

Studie, která byla uveřejněna v časopise Annals of Internal Medicine analyzovala údaje o více než 1250 pacientech, kteří zůstali právě kvůli COVID-19 na jaře a v létě v jedné z 38 nemocnic v Michiganu. Data shromáždili v rámci iniciativy MI-COVID-19, kam se dostávají informace ze všech nemocnic na světě.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Během pouhých dvou měsíců zemřelo téměř 7 % pacientů, kteří opustili nemocnici. Skupina pacientů, kteří leželi na JIP, na to byla ještě hůře, tam zemřelo 10 % pacientů. Vědci provedli také telefonický rozhovor po 60 dnech od propuštění z nemocnice se skupinou téměř 500 pacientů. Ukázalo se, že až 39 % z nich se již nikdy nevrátilo k běžným činnostem. Až 12 % se o sebe již nemohlo postarat na základní úrovni. Jedna třetina dotázaných měla trvalé příznaky COVID-19, včetně ztráty čichu nebo chuti.

Většina z pacientů se po vyléčení z COVID-19 již nevrátila do svého zaměstnaní – někteří kvůli ztrátě zaměstnání, jiní měli zdravotní problémy, které jim nedovolily práci vykonávat. Téměř polovina dotázaných uvedla, že nemoc ovlivnila jejich emoce. Řada z nich musela vyhledat odborníka na duševní zdraví.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

COVID-19 má také negativní finanční dopady

Téměř 10 % respondentů přiznalo, že během pandemie vyčerpalo všechny své úspory, mnoho z nich také musí omezit výdaje na:

  • Vytápění
  • Domácnost
  • Jídlo a léky

Údaje ve studii ukázaly, že přes 14 % lidí, kteří se jí zúčastnili, neměli před hospitalizací s nemocí COVID-19 chronická onemocnění a mnoho z nich trpělo arteriální hypertenzí. U čtvrtiny respondentů byly nalezeny jiné rizikové faktory, jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění nebo nemoci jater. Průměrný věk dotázaných byl 62 let.