Rozhřešení po telefonu se kajícníkům v období pandemie nedostane. Existují však některé výjimky

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Rozhřešení prostřednictvím chytrého telefonu není možné, uvedl Vatikán. I přes vynucené změny z důvodu koronavirové pandemie se člověk nemůže telefonicky vyzpovídat. Ovšem je možné udělit kolektivní rozhřešení, například při vstupu do nemocničního prostředí.

Chybí skutečná přítomnost kajícníka

Kardinál Mauro Piacenza, který je velkým penitentem Svatého stolce, ve víkendovém vydání vatikánského deníku L’Osservatore Romano vysvětlil, že v případě telefonního hovoru chybí skutečná přítomnost kajícníka a rozhřešení tak není dáno. Existují pouze elektrické vibrace, které reprodukují lidská slova. Přestože se nelze v dnešní době setkat osobně, existují výjimky, kdy lze učinit kolektivní rozhřešení v uzavřených nemocničních odděleních s pacienty trpícími COVID-19. Je na diecézním biskupovi, aby ve své oblasti a vzhledem k úrovni infekcí určil velmi závažné případy, kdy je povoleno kolektivní rozhřešení. Například u vchodu do nemocničních oddělení, kde jsou nakaženi věřící, kteří jsou ohroženi smrtí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nic nenahradí účast na mši svaté

Kardinál také vyjádřil názor, že nic nemůže nahradit osobní účast na mši svaté. Tím narážel na současnou možnost, jak se mše „zúčastnit“, jedná se pouze o sledování celého dění:

  • V televizi
  • V rádiu
  • Na internetu

Zároveň uvedl svůj názor, že pokud není možné mži živě pořádat, neexistuje žádná povinnost ji nahradit výše zmíněnými způsoby. Pokud se tak ale děje, sledováním mše prostřednictvím televize, rádia nebo internetu, provede věřící zbožný a duchovně prospěšný čin.

Texty pro mši v době pandemie

Římská kongregace Pro bohoslužbu a svátosti zároveň připravila speciální texty pro mše zaměřené na modlitbu v době pandemie. Vstupní modlitba zahrnuje seznam proseb, které v tyto dny stoupají k Bohu. Společně voláme k Bohu s nadějí, že On má tu moc odvrátit od nás současnou situaci.