Koronavirus má vliv také na průběh jednoho z hlavních indických svátků

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Přísná opatření, která mají za cíl omezit šíření epidemie koronaviru, se nevyhýbají ani Indii, kde začal jeden z hlavních náboženských svátků.

Svátek „Ganéša Čaturthi“

Pro tento svátek jsou typická velká shromáždění lidí, a také gigantická zpodobnění boha Ganéši, který má podle tradice sloní hlavu. To vše přitahuje pozornost tisíců vyznavačů hinduismu.

Svátek nazvaný podle tohoto boha, tedy „Ganéša Čaturthi“, trvá 10 dní a nese se ve znamení rodinných setkání a modliteb po celé toto období. Při jeho letošním začátku již bylo v Indii nakaženo koronavirem téměř 3 mil. osob a pandemie si vyžádala 56 tis. obětí. 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Letošní omezení tradičních zvyklostí

Zpodobnění boha Ganéši obvykle přesahují výšku 10 m a k jejich přesunu v rámci průvodů je třeba přibližně 12 osob. Vedení velké většiny větších indických měst přistoupilo k vydání opatření, kterým přikázalo velikost těchto zpodobnění razantně snížit. Cílem je zejména snížení počtu účastníků shromáždění. Výška letošních zpodobnění nesmí přesáhnout 1,1 m.

Největší změnu zaznamenávají letos města 

  • Bombaj, a 
  • Nové Dillí.

V Bombaji vedení města rozhodlo o uzavření přístupu na nábřeží, odkud se Ganéša tradičně spouštěl do vody, což bývalo vrcholem oslav svátku. Tohoto završení celého festivalu se obvykle účastnily desetitisíce věřících a dalších účastníků. Letos vedení ve snaze rozptýlit dav do menších skupin nechalo vybudovat podél břehů umělá jezírka, sloužící ke stejnému účelu. Dalším opatřením je možnost zanechat u dobrovolníků vlastní Ganéšovo zpodobnění, které pak bude prostřednictvím těchto dobrovolníků ponořeno do vody.

V Novém Dillí bylo rozhodnuto o tom, že na veřejných místech nebudou povolena žádná Ganéšova zpodobnění. 

Pravidla o zmenšení „Ganéšů“ se letos týkají dokonce i těch zpodobnění, určených pro domácí využití. Jejich maximální povolená výška je jen 33 cm.

Jako symbol letošního roku poznamenaného epidemií je jeden z mála povolených Ganéšů, který věřícím aplikuje na ruce dezinfekční sprej.

Dalším významným omezením, majícím vliv na tradiční průběh oslav svátků, je zákaz přinášení veřejných obětin.