Jak je to s Gejšou? Je to, nebo není prostitutka?

Foto: Pixabay.com

Gejša je nejvýraznějším kulturním symbolem Japonska. Přesto, že historie tohoto povolání je velmi dobře zdokumentována, dvacáté století jejich historii a význam zamotalo tak, že už málokdo z řad širší veřejnosti ví, jak to s těmi gejšami skutečně bylo. Jsou to tedy prostitutky, nebo nejsou?

Pro pořádek problematiku shrneme hned na úvod:

Gejša není prostitutka, je to bavič. Její prací není poskytovat sex, ale hrát na nástroje, přednášet básně a konverzovat. Až do 18. století byli Gejša muži. Ženy převzaly toto povolání až v novodobé historii. A i poté patřily do vyšší sociální vrstvy.

Gejša byla vzdělancem studujícím celý život

Opravdová gejša před zahájením výkonu svého povolání musela mnoho let studovat historii a umění, aby byla důstojnou společnicí pro vlivné a vzdělané muže. Studium nastupovaly dívky už ve věku 3 let a byly vedeny k vytříbenému chování.

Dívky se učily tančit, zpívat, vést příjemnou konverzaci, studují tradiční čínská umění čajového obřadu, kaligrafie a hru na japonskou čtyřstrunnou kytaru šamisen a další nástroje. Když dovršily 14 let, sbíraly zkušenosti na večírcích v doprovodu starší gejši. Teprve v 18 letech začínají pracovat samostatně. Ve vzdělávání však pokračovaly po celý svůj život.

Jak se tedy rozvířily pomluvy o prostituci těchto baviček? Vysvětlení jsou dokonce tři a dvě z nich na ně opravdu vrhají trochu toho nepěkného světla. Je však nutno předeslat, že většinou  neměly na výběr.

Pravda č. 1 – Prostitutky se oblékaly jako gejši, aby přilákaly zákazníky

Gejši se těšily vřelému zájmu mužů, ale obvykle s nimi nesouložily. Muži si tak své touhy kompenzovali v nevěstincích, jejichž pracovnice se strojily podobně, jen poněkud křiklavěji. Za zmatek pak mohou návštěvníci z ciziny, kteří obě povolání nedokázali navzájem rozlišit.

Pravda č. 2 – Gejši byly obřadně zbavovány panenství

Výcvik gejši i její ošacení vyšlo velmi draho. Proto vznikla tradice zpoplatněného rituálního odpanění učednice předtím, než mohla nastoupit svou profesní dráhu. Prostřednictvím starší gejši mohla učednice nabídnout své panenství k prodeji a náklady tím splatit.

Pravda č. 3 – Udržovaly oficiální milenecké styky za úplatu

Ano, zní to jako prostituce, ale není to tak v pravém slova smyslu. Krásným a vzdělaným gejšám jejich bohatí klienti nabízeli milenecký poměr, který sice mohly, ale nemusely přijmout. Pokud však svolila, stal se muž jejím oficiálním patronem.