Je avizovaná nulová koronavirová tolerance pro odložené paralympijské hry reálná?

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V březnu letošního roku došlo v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 k odložení paralympijských her a krátce poté byl potvrzen nový termín. XVI. ročník těchto her se má uskutečnit v japonském Tokiu v termínu 24. srpna až 5. září 2021.

Přísné požadavky pro konání paralympiády

Podmínkou jejich konání je však naprostá absence nákazy novým typem koronaviru, přičemž důraz je kladen zejména na vylepšení bezpečnostních ochranných opatření. To zdůraznil prezident Mezinárodního paralympijského výboru, Andrew Parsons.

Podle jeho názoru totiž nelze zapomínat na skutečnost, že někteří para sportovci patří do nejvíce ohrožené skupiny a je potřeba jím garantovat spolehlivou ochranu. Pokud by se paralympijské hry měly konat v nejbližší budoucnosti, nebylo by možné tuto ochranu zaručit. Právě z tohoto důvodu je potřeba dívat se dopředu a připravit se na příští rok. Letošních her se totiž mělo účastnit téměř 4,5 tis. sportovců z celého světa, k nimž je třeba připočítat početný personál a zejména davy fanoušků, novinářů a také dobrovolníků. Jejich ochrana pomocí

  • roušek
  • sociálního odstupu
  • testování, a
  • trasování

by však nebyla tak efektivní, jako je bezpodmínečně nutné.

Vedle paralympijských her byly ze stejného důvodu odloženy také olympijské hry. Je to velice atypický, ale samozřejmě nezbytný krok, přičemž v minulosti zabránily konání her pouze válečné konflikty.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Důsledky pandemie pro para sport

Prezident Mezinárodního paralympijského výboru rovněž upozornil na skutečnost, že na paralympijská sportovní odvětví může také negativně zapůsobit případný odliv finančních prostředků, vynakládaných dosud na jejich podporu nejen vládami, ale často také sponzory. Existují obavy, že sponzorské dary budou mířit jen do prestižních, vyšších soutěží, případně jako podpora konkrétních, vynikajících atletů.

Jednoduché rovněž není to, aby sportovci mohli nerušeně pracovat na udržení a zlepšování své kondice, protože i na tuto oblast samozřejmě dopadají různá omezující opatření související se snahou omezit šíření koronaviru.

Tokio se navíc potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit, které by byly bezbariérové a mohly tak sloužit k ubytování para atletů.

Řešení všech těchto složitých problémů tak stojí před organizátory letošního, na příští rok posunutého ročníku paralympijských her, a nezbývá než doufat, že hry bude možno v náhradním termínu skutečně uskutečnit, a to bez rizika ohrožení zdraví účastníků.