Výsledky studií ukázaly, která onemocnění jsou nejnebezpečnější pro lidské zdraví a život v kombinaci s onemocněním COVID-19

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Pokud alespoň trochu sledujete dění kolem pandemie koronaviru, pak jste jistě zaznamenali, že podle převládajícího odborného názoru jsou ve větším riziku nákazy, a především komplikací lidé, kteří již trpí jiným onemocněním (takzvaná komorbidita). Oslabený organismus totiž nemůže vyvinout dostatek energie na regeneraci a může tak dokonce při nejčernějším scénáři dojít až k úmrtí dané osoby.

Nutnost zkoumat důsledky komorbidity

Ne každé onemocnění znamená automaticky zvýšené zdravotní riziko v kombinaci s onemocněním COVID-19, které způsobuje koronavirus. Vědci se tedy pustili do studií, jejichž cílem bylo zejména vytipovat ta nejvíce riziková onemocnění, s tím, že by lidé, kteří některým z nich trpí, měli věnovat zvýšenou pozornost své ochraně před nákazou koronavirem. Zároveň jsou odborníci toho názoru, že tato skupina osob by měla být mezi prvními, které by se měly proti koronaviru očkovat, jakmile bude dostupná příslušná vakcína.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Výsledky studií

Vědci působící v rámci Penn State College of Medicine v Pensylvánii, ve Spojených státech amerických, prováděli analýzu studií ze čtyř světadílů. V rámci nich se zkoumalo 65 tisíc pacientů, kteří onemocněli COVID-19 a zároveň trpěli jiným onemocněním. Pokud jde o věk těchto pacientů, průměrný věk činil 61 let. Mezi souběžnými onemocněními bylo například chronické onemocnění jater, ischemické choroba srdeční, hypertenze, AIDS, astma a cukrovka.

Pokud jde o výsledky, pak mezi nejnebezpečnější souběžná onemocnění v kombinaci s onemocněním COVID-19 patří

  • nádorová onemocnění
  • chronické onemocnění ledvin
  • cukrovka
  • srdeční selhání
  • hypertenze, a
  • ischemická choroba srdeční.

Pokud jde o chronická onemocnění, mezi které typicky patří například vysoký krevní tlak a cukrovka, pak je velice důležité, aby pacienti byli správně diagnostikováni a léčeni, což přispívá ke snížení rizika komplikací při souběžném nakažení koronavirem.

Pacienti s touto komorbiditou by měli zejména dodržovat časy a množství předepsaných léků, hodně spát, dbát na zdravý jídelníček a také dostatek pohybu.