Rozvod na Filipínách je asi tak snadný jako ve Vatikánu

Možná jste nevěděli, že kromě Vatikánu existuje na světě jen jediná země, ve které je rozvod stále ještě nelegální. Touto zemí jsou Filipíny, kde se naprostá většina obyvatelstva hlásí k římskokatolickému vyznání. Kanonické právo zde zásadně převažuje nad právem civilním a životní dvojice, které mají se soužitím problém, mají před sebou těžké období.

Jeden bohužel nijak výjimečný příklad

Představte si grandiózní svatbu s mnoha hosty, která se konala řekněme v roce 1994. Kostel byl nádherně vyzdoben květinami, nevěsta i ženich zářili štěstím a všichni přítomní byli dojati k slzám jejich svatebními sliby. Díky obřadu i následné hostině to byla svatba, na kterou nikdo z přítomných nikdy nezapomene.

Fáze zamilovanosti trvala u tohoto páru po dobu několika měsíců a poté přišlo období, které by novomanželka nazvala nejspíše noční můrou. Její známí si začali všímat změn v jejím chování i v oblékání, dříve veselá a uvolněná žena začala nosit roláky a halenky ke krku a ani v létě neudělala krok bez šátku, omotaného kolem krku. Když si na vánočním večírku její příbuzní i přátelé všimli jejího rozseklého rtu, smála se a vysvětlila to tím, že jen zakopla a spadla doma ze schodů. Zvláštní však bylo to, co si většina přítomných rázem uvědomila. Žena totiž bydlela v jednopodlažním domě, který neměl schodiště. 

Po nějakém čase se žena začala společným akcím, večírkům a oslavám vyhýbat.

Její příběh není bohužel nijak zvlášť výjimečný, pro velké množství místních sezdaných párů existuje jiná varianta manželství stavěná navenek na odiv a diametrálně odlišná, prožívaná den, co den za zavřenými dveřmi. Odhaduje se, že přibližně každá čtvrtá žena zažívá v té či oné formě domácí násilí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Silná role křesťanství

Filipíny nejsou sice formálně religionistickým státem a hlásí se k určitě odluce státu a církve, přesto zde však existují oblasti, kde má církev navrch. Jedná se zejména o citlivé otázky ochrany před nechtěným těhotenstvím, vztahů mezi osobami stejného pohlaví, a právě i rozvodů manželství.

Křesťanství přinesli do země španělští kolonizátoři po jejím objevení roku 1521 Portugalcem ve službách Španělska, Fernãem de Magalhães, V Asii se přitom jedná o unikát, protože ke křesťanským zemím v této oblasti patří již jen Východní Timor. A zatímco Filipíny se stále ještě potýkají s konfliktními otázkami kanonického práva, ve Španělsku, které sem křesťanství importovalo, došlo v roce 1981 k legalizaci rozvodů. A tak dochází k tomu, že na Filipínách je v tomto ohledu pokrokovější islám, k němuž se hlásí přibližně 5 % obyvatelstva. Islámské právo šaría totiž muslimům za určitých podmínek rozvod dovoluje.

Jiná možnost než rozvod

Manželství nelze sice podle církevního práva v podstatě rozvést, lze je však anulovat, a to za splnění poměrně náročných podmínek. Dá se však říct, že toto řešení zůstává vyhrazeno pouze bohatým lidem a celebritám. Důvodem je zejména závratná cena za nutné právní služby a psychologické posudky, přičemž celý proces může trvat i déle než 4 roky.

Výhody a nevýhody absence legální možnosti rozvodu

Tato striktní právní úprava má své výhody a nevýhody.

Mezi výhody patří zejména

  • větší snaha o obnovu harmonie v dysfunkčních vztazích 
  • přirozený vývoj dětí v úplných rodinách, a
  • absence negativních psychických a ekonomických důsledků rozvodu.

Nevýhodou nemožnosti legálně se rozvést je zejména skutečnost, že řada lidí je tak nuceně vystavována některé z forem násilí, a to psychického nebo fyzického. Toto je také hlavním argumentem pro zastánce legalizace rozvodu. Ti rovněž říkají, že i pro děti z opravdu nefunkčních vztahů je lepší, když se neutěšená situace doma může takto vyřešit.