Aby se uživil, muslimský umělec se věnuje výrobě hinduistických sošek

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V Indii se každoročně koná festival „Ganéša Čaturthi“, oslavující boha Ganéšu, který bývá zobrazován se sloní hlavou. V rámci tohoto svátku kupují účastníci oslav zejména předměty právě s tématikou Ganéši. 

Nápaditý umělec

Toho šikovně využil řemeslník, který žije v jednom z největších slumů, tedy chudinských čtvrtí v indické Bombaji. Ačkoliv je muslimského vyznání, díky své zručnosti začal vyrábět předměty důležité pro hinduisty. 

Júsuf Galvani žije a pracuje na předměstí Bombaje spolu se dvěma bratry a věnuje se výrobě keramiky. Přemýšlel, jak by zvýšil zisk své dílny, a přišel s nápadem vyrábět tolik oblíbené sošky Ganéši pro účely oslav jeho svátku.

Svátek boha Ganéši je jedním z největších svátků hinduismu, který se tradičně slaví v celé Indii a jeho vrcholem bývá ponoření boha, respektive jeho bohatě zdobeného sloního zpodobnění, do vod Arabského moře. 

Letošní pandemie však postihla také tuto asijskou zemi a přinesla řadu opatření, která mají přímý vliv na průběh oslav svátku boha Ganéši. Zejména ve velkých městech jsou publikovány různé zákazy a úřady se snaží přimět věřící, aby závěr svátku oslavili raději doma, a nikoliv v davovém procesí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Originální nápad

Cílem čtyřicetiletého Júsufa bylo zejména 

  • nabídnout hinduistickým věřícím sošku Ganéši pro domácí využití, a to
  • ve speciální, ekologické verzi.

Často kritizovaným problémem z hlediska ochránců přírody v souvislosti s veřejnými, masovými oslavami, bývá totiž právě tradiční ponořování Ganéši do moře, které nemalou měrou přispívá k jeho znečištění. Značná část zpodobnění Ganéši bývá vyrobena ze sádrové omítky a jejich vhození do moře má negativní vliv také na mořské živočichy.

Pokud jde o technologii, kterou Júsuf při výrobě sošek používá, je založena na tom, že se sošky po namočení prakticky téměř okamžitě rozloží a změní v zeminu. Uvnitř každé sošky je navíc i semínko, takže při troše péče si může kupující vypěstovat i rostlinu.  

Objednávky se jen hrnou a Júsuf doufá, že nejen on, ale i celá komunita, ve které žije, nějakým způsobem ustojí těžké ekonomické dopady pandemie. Slum, ve kterém žije, Dharaví, proslavil oscarový snímek Milionář z chatrče.