Peking bude zavírat tisícovku podniků. Chtějí čistší vzduch!

Foto: Pixabay.com

V Číně padají rekordy, ale bohužel ne v pozitivním slova smyslu. V červnu zde proběhlo měření ozonu a nedopadlo kladně, jeho hladina se zvýšila oproti loňskému měření. Ovšem Čína tuto zprávu nebere na lehkou váhu a chce proti ozonu bojovat. Nejpravděpodobnějšími příčinami prudkého nárůstu hladiny ozónu jsou obrovské emise oxidu dusičitého, který pochází z těžkého průmyslu a dopravy, jakož i neustále narůstající vypouštění nestálých organických látek z produkce a výroby plastů, rafinace ropy, stavební činnosti, a hlavně hojné dopravy.

Boj proto ozonu

V pondělí informovala čínská státní média o plánu, který by v následujících dvou letech rádi uskutečnili a již nyní na něm začínají pracovat. Hlavní město Číny Peking chce do dvou let uzavřít okolo 1000 výrobních závodů. Stalo se to součástí programu, který se zaměřuje na zlepšování ovzduší a na podporu ekonomiky v sousedních regionech. Plánují se zaměřit především na dynamické a hightech odvětví a z klasické výroby se chce naprosto stáhnout.  Jejich přesunutí by zlepšilo ovzduší v Pekingu a jejich zavření by pomohlo celé situaci nejvíce. Už nyní se rozhodli učinit několik kroků, pro zlepšení ovzduší a uzavřeli nebo přesunuli jinam 2465 “běžných“ výrobců a podnikatelů na jiná místa.

Plány pro lepší budoucnost

Již od roku 2014 se Čína rozhodla realizovat jejich plán, díky kterému by se měl Peking zbavit těžkého průmyslu, který má negativní vliv na tamní ovzduší a tím pádem i na zdraví všech obyvatel. Plán se skládá z několika částí a počítá i s několika dalšími kroky, které budou muset podniknout. Jedním z nich je přesunutí některých univerzit a vládních institucí do nové a lepší ekonomické zóny s názvem Siung-an, která se nachází v sousední provincii Che-pej.

I vláda se snaží do této problematiky vstoupit a řešit ji. Otázka ovzduší jí rozhodně není lhostejná a chtěli by se jí do budoucna co nejvážněji zabývat. Rádi by vytvořili integrovanou dopravní síť, díky které by se produkovalo méně plynů, cestování by se ulehčilo a počet dopravních prostředků by se snížil. Také by rádi sjednotili normy v oblastech jako je vzdělání a sociální zabezpečení. Právě díky tomu by mohla provincie Che-pej, která se proslavila především těžkým průmyslem přilákat větší množství potencionálních investorů.

Cesta za lepšími zítřky

Čína se snaží plnit všechny jejich plány a doufají, že při příštím měření už nebude hodnota ozonu stoupat, ale naopak klesat a v průběhu několika následujících let sníží jeho celkovou produkci na nejmenší možné minimum. Pokud by se jim to opravdu povedlo, zvýšila by se kvalita života nejen velkému množství obyvatel, ale i zdraví celé planety.