Jak pomocí práva přilákat investory ze zahraničí

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Pro zájem zahraničních investorů o vložení finančních prostředků do aktivit v jiném státě je klíčová atraktivita právní úpravy, jednoduchost nastavených pravidel a postupů a samozřejmě ziskovost.

Vietnam se díky svým vnitřním změnám zahraničním investorům více otevírá a ti skutečně přicházejí s novými investičními záměry, protože kladně hodnotí nová pravidla a podpůrné procesy. Některé právní otázky je však stále ještě třeba dořešit.

Index podnikatelské důvěry

Ve Vietnamu působí instituce označovaná jako EuroCham, což je Evropská obchodní komora. Ta vyhlásila pro druhé čtvrtletí tohoto roku takzvaný Index podnikatelské důvěry (BCI, z anglického „Business Confidence Index“), který odráží důvěru evropských obchodních lídrů do investic ve Vietnamu po vypuknutí pandemie koronaviru.

Důvěra evropských obchodních lídrů, vyjadřovaná v procentech, se od února do dubna tohoto roku zvýšila až na 34 %, což představuje 7% nárůst. V prvním čtvrtletí 2020 jen 10 % vedoucích pracovníků předpokládalo v dalším čtvrtletí stabilizaci makroekonomického prostředí ve Vietnamu a zlepšení situace, přičemž ve druhém čtvrtletí 2020 takto pozitivně smýšlela už více než polovina těchto pracovníků.

Obrovským motivačním faktorem bylo vládní odložení placení daní, z něhož profitovala více než čtvrtina evropských podniků. Asi pětině těchto podniků se zvedly příjmy díky pozastavení příspěvků na sociální pojištění a také díky snížení nájemného.

Nové možnosti investování

Nicolas Audier, předseda Evropské obchodní komory, ve svém prohlášení mimo jiné uvedl, že Vietnam se stal pro evropské investory atraktivní zejména díky svým pozitivním právním reformám, hospodářskému růstu a značnému spotřebitelskému trhu. V legislativních reformách a uvolňování pravidel je však potřeba i nadále pokračovat, aby byly v budoucnu do země přivedeny významnější evropské finance.

Od prvního srpna tohoto roku je do praxe uváděna dohoda o volném obchodu, kterou uzavřela Evropská unie na straně jedné a Vietnam na straně druhé. Jde o dohodu, která otevře evropským investorům ve Vietnamu nové možnosti, a to zejména

  • v námořní dopravě
  • ve vyšším vzdělávání, a
  • v oblasti telekomunikací.

Předpokládá se, že tato dohoda se bude implementovat po dobu 10 let a přinese kontinuální nárůst evropských investic do ekonomiky této prudce se rozvíjející asijské země.

Příznivé prostředí však neláká pouze investory z Evropy, ale například také ze Singapuru, kteří se tam v předchozích letech přesunuli. Za mnohé z nich lze jmenovat například Koda Ltd a Sinergy Holdings. Investoři se orientují zejména na podnikání spojené s novými technologiemi, na malé a střední podniky a také start-upy.

Pokud jde o další země, z nichž přicházejí investoři do vietnamského prostoru, nelze opomenout Japonsko; svou působnost do Vietnamu hodlá rozšířit 15 japonských společností.

Změny v právní úpravě

Cílem nového zákona o investicích je vyjít investorům vstříc formou zjednodušování správních postupů, a rovněž procesů souvisejících se stavbami, pozemky i s vlastními investicemi.

Nová právní úprava by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021 a toto datum je očekáváno se značným napětím.

Podle údajů vietnamského Ministerstva pro plánování a investice, největší investoři v prvních šesti měsících letošního roku pocházeli z Evropské unie a pokud jde o další země, jednalo se o již zmiňovaný Singapur a Japonsko, ale také Jižní Koreu.