Nová vakcíny Covid-19 jsou v jednání. Další výrobci v řadě přinesli zajímavé zjištění

Zdroj fotografie: Getty Images

Aktuálně nejvíce řešeným tématem snad na celém světě jsou vakcíny proti koronaviru. Velmi se skloňují hlavně produkty od společnosti Pfizer a Modena, kteří jako první dokázali projít celým procesem nutných klinických testů pro spuštění distribuce očkovací látky. Výsledky jsou velmi dobré, ale tyto dvě společnosti zdaleka nejsou jediní, co vakcínu vyrobili. O jakých dalších očkováních se stojí za to zmínit.

Použiti v rámci Evropské unie

Aktuálně jsou v rámci evropské unie schváleny k použití především tyto dvě vakcíny od společnosti Pfizer a následující od společnosti z USA s názvem Modena. Obě očkovací látky dosahují v testech úspěšnosti vyšší než 90 % a zabírají s velmi malým výskytem nežádoucích výsledků. Důležitá je také účinnost pro rizikové skupiny obyvatel.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nová vakcíny v jednání

Téměř v cíli jsou také další společnosti, které mají požádáno o schválení pro používání v rámci Evropské unie. Konkrétně jde například o očkovací látku vyvinutou švédskou společností AstraZeneca. Tato látka je již povolená například ve Velké Británii, které je po brexitu samostatnou jednotkou nezávislou na Evropské unii. Velkou výhodou právě této vakcíny je levnější výroba i jednodušší podmínky pro skladování, kdy nejsou nutné teploty pod bodem mrazu, což je velmi důležitá výhoda, která se může ukázat jako klíčová pro praktické použití.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Jednodušší skladování a distribuce jiných očkovacích látek

Další zajímavou vakcínou, která by se mohla objevit na trhu a podobně jako Pfizer a Modena využívá princip mRNA je látka vyvinutá společností CureVac z Německa. I tu je možné skladovat při relativně vyšších teplotách, což snižuje případnou náročnost distribuce k praktickým lékařům a do specializovaných očkovacích center, jejichž úkolem bude právě proočkování velkého množství lidí včetně těch z první etapy, kteří většinou patří do rizikových skupin.