Japonsko stanovilo obyvatelům dobrovolná opatření proti šíření koronaviru. Mohou jít příkladem celému světu

Zdroj obrázku: Freepik Premium

Japonsko patří již celá desetiletí k technologickým velmocem a známé je rovněž tím, jak jsou jeho obyvatelé pracovití a disciplinovaní. Zejména druhá zmíněná vlastnost Japonců bezpochyby přispěla k tomu, že se stalo téměř nemožné. Ačkoliv Japonsko na rozdíl od velké většiny ostatních zemí postižených pandemií koronaviru SARS-CoV-2 vydalo opatření proti jejímu šíření pouze ve formě doporučení, lidé je akceptovali a jejich přístup přinesl téměř neskutečné výsledky. 

Specifika hlavního města Japonska

Pokud jde o Tokio, hlavní město Japonska, jeho rozloha přesahuje 620 km² a počet obyvatel je vyšší než 30 milionů. Podle expertů, kteří se epidemiemi zabývají, patří k nevýhodám Japonska v boji proti pandemii koronaviru zejména

  • blízkost Číny, odkud se koronavirus postupně rozšířil prakticky do celého světa, a také
  • počet obyvatel a vysoká hustota zalidnění.

Tokijský způsob boje proti šíření koronaviru

Když se v Japonsku začala zvedat čísla vyjadřující počty lidí nakažených onemocněním COVID-19 a také počty úmrtí, byla vydána opatření, jejichž cílem bylo co nejvíce snížit šíření koronaviru. Mezi hlavní opatření patřilo omezení cestování a pohybu tam, kde jsou i jiné lidé, a také co největší možné omezení sociálních kontaktů.

Ačkoliv, jak je již výše uvedeno, nebyla tato opatření direktivně nařízena, ale pouze doporučena, lidé v Japonsku podle nich skutečně upravili své chování, což přispělo k významnému zlepšení situace v této asijské zemi.

Tímto fenoménem se zabýval také tým vědců z tokijské univerzity, kteří své závěry publikovali v odborném časopise Scientific Reports. Cílem studie bylo provedení analýzy úctyhodného vzorku 200 tisíc údajů z mobilních telefonů obyvatel Tokia, kdy se mapovaly pohyby těchto osob před vyhlášením opatření a po něm. Ukázalo se, že již týden po vyhlášení mimořádného stavu a doporučení se mobilita zkoumaných osob snížila na polovinu, což ve svém důsledku vedlo také k poklesu sociálních kontaktů, a to až o 70 %. To znamenalo v podstatě naplnění cíle tohoto vládního opatření, které pracovalo s ideálním stavem snížení sociálních kontaktů mezi obyvateli o 80 %. Ze studie rovněž vyplynulo, že lidé výrazně omezili také cestování a původní zaznamenané vzdálenosti byly dobrovolně zkracovány až na 50 %.

Tyto pozoruhodné výsledky by samozřejmě nebyly možné bez přijetí opatření ze strany obyvatel, kteří akceptovali, že k zastavení šíření pandemie nejlépe přispějí tím, když se budou co nejvíce zdržovat doma a omezí na minimum kontakt s ostatními.