Poslední výzkum nabízí možné nalezení léku na onemocnění Covid-19

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Lék tocilizumab se používá zejména pro léčbu revmatoidní artritidy a těžké artritidy u dětí. Bylo však zjištěno, že tento lék by mohl pomoci vyléčit člověka, který prodělává koronavirové onemocnění COVID-19. To jsou nové poznatky odborníků z Recovery, která se snaží najít účinný lék na toto onemocnění. Právě odborníci z Recovery se snaží najít lék na koronavirus již od počátku pandemie. Od začátku pandemie Recovery testoval mnoho přípravků, které by mohli pomoci lidem se vyléčit.

Při hledání účinného léku, což umožňuje provádět léčbu byl tocilizumab zařazen do klinické studie v dubnu loňského roku. Tento protizánětlivý lék byl podáván pacientům, kteří potřebovali kyslíkovou terapii a vykazovali známky zánětu. Nábor do klinického hodnocení byl dokončen 24. ledna 2021 poté, co bylo zjištěno, že se studií zúčastnilo dostatek lidí, aby bylo možné spolehlivě posoudit, zda je léčba koronavirového onemocnění prospěšná.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Léčba lékem tocilizumab

2 022 pacientů dostávalo infuze tocilizumabu. Pravidelnou terapii podstoupila kontrolní skupina 2 094 lidí. 82% z nich bralo systémové steroidní léky, včetně například dexamethasonu. Jak ukázala studie, lidé s těžkým průběhem onemocnění COVID-19, kteří byli léčeni tocilizumabem, měli větší šanci na přežití. Během 28 dnů zemřelo 586 pacientů v této skupině ve srovnání s 694 úmrtími, která se stala v kontrolní skupině. V praxi to znamená, že na každých 25 pacientů léčených tocilizumabem byl zachráněn ještě jeden život a míra přežití je o čtyři procenta vyšší.

Léčba tímto imunosupresivním přípravkem také zvýšila pravděpodobnost, že pacient bude propuštěn po těžkém průběhu onemocnění COVID-19 z nemocnice do 28 dnů ze 47 na 54 procent. To zahrnovalo jak osoby, které vyžadovaly kyslíkovou terapii prostřednictvím obličejové masky, tak ty, které byly na jednotce intenzivní péče, kde byly připojeny k ventilátoru. Pacienti, kteří zahájili léčbu tocilizumabem, nepotřebují invazivní mechanickou ventilaci a je méně pravděpodobné, že se prodlužuje doba onemocnění, které si vynucuje připojení k ventilátoru.

Jak dokládají výsledky studie, kombinovaná léčba kortikosteroidy a tocilizumabem snižuje úmrtnost u pacientů s průběhem nemoci COVID- 19 až o třetinu, a to i u pacientů vyžadujících podávání kyslíku neinvazivními metodami. U pacientů, kteří potřebují připojení k ventilátoru, se úmrtnost snižuje na polovinu.