Mo-kao: Jeskyně tisíce Buddhů

Foto: Pixabay.com

Mo-kao neboli Jeskyně tisíce Buddhů je rozsáhlý komplex jeskynních staveb. Velkolepá stavba ukrývá vědomosti a bohatou historii, která byla ztracena po tisíc let. Mo-kao patřilo k důležitým křižovatkám na Hedvábné stezce, která prcházela středem provincie Kan-su. Význam Mo-kao rychle stoupal také mezi buddhisty, pro které představovaly Jeskyně tisíce Buddhů na několik staleti významné centrum buddhismu. O něco méně je Mo-kao známo jako Tunchuangské jeskyně – tento název získalo podle 25 km vzdáleného města.

Ztracená historie Mo-kao

Už od starověku byla oblast Tunchuangských jeskyní obydlena a představovala jedno z hlavních center na severu Číny. Na významu jí pak nejvíce přidala Hedvábdná stezka, která jeskyně křižovala. Slávy si ovšem Mo-kao užívalo jen několik staletí – kvůli neutuchajícím nájezdům banditů začalo být místo pro život příliš nebezpečné, a v roce 1 000 ji opustili i poslední obyvatelé. Trvalo téměř 900 let, než byly jeskyně v roce 1 900 znovuobjeveny a opět se do nich vrátil život. Při tomto opětovném objevení bylo v jeskyních nalezeno téměř 60 tisíc textů a značné množství nástěnných maleb. Ve více než tisící místnostech je také skryto 492 malých buddhistických chrámů.

V průběhu staletí v Mo-kao vznikalo tisíce textů a nástěnných maleb – veškeré umění však bylo na počátku 11. století zazděno a oblast byla úplně opuštěna. Místní obyvatelé se obávali muslimských a tibetských nájezdníků, kteří chrám pravidelně plenili. O znovuobjevení se zasloužil v roce 1 900 taoistický mnich Wang Jüan-lu. Krátce po jejich objevení podléhaly jeskyně rozsáhlému zkoumání, a teprve v roce 1949 byly prostory zpřístupněny veřejnosti.

Hloubení jeskyní Mo-kao podnítil Buddha

Podle zdejších tradic měl v roce 366 jeden z místních mnichů vizi tisíce Buddhů, čímž podnítil k hloubení jeskyní, jejichž počet přesáhl hranici tisíce. Jeskyně poskytovaly mnichům útočiště – sloužily jako ubytovací prostory, sklady, ale i jako učebny či meditační místnosti. Díky své poloze sem proudily neutuchající davy poutníků i obchodníků, a počet obyvatel tak razantně vzrostl natolik, že se stalo Mo-kao na dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších buddhistických center.

Každý poutník po sobě něco zanechal

Mniši i potunící, kteří Mo-kao navštívili, po sobě zanechali nástěnnou malbu nebo text. Kromě dekorace měly malby určitý význam při meditacích, jejichž cílem bylo procitnutí. Nástěnné malby v celém komplexu zaujímají plochu téměř 42 000 km2.

Jeskyně tisíce Buddhů je kulturním bohatstvím

V roce 1987 byl jeskynní komplex zapsán do seznamu UNESCO. V současné době je jedním z nejvyhledávanějšách míst země návštěvníky z celého světa. Jedním z nejvýznamějších objevů je kopie Diamantové sútry pocházející z roku 868. Jedná se o nejstarší dochovanou ručně tištěnou knihu na světě – jejím autorem je Wang Ťie, a byla vytištěna pomocí dřevěných matric.

Vydejte se do Mo-kao

Mo-kao leží 25 km od města Tun-chuang.