Nejnovější informace o vakcíně Johnson & Johnson: Souvisí krevní sraženiny s očkováním?

Zdroj obrázku: Pixabay

V reakci na koronavirovou pandemii bylo vyvinuto několik vakcín, které měly zvrátit tento nepříznivý stav ve zdravotnictví a dovolit nám opět svobodně žít jako předtím.

Nyní se ale spekuluje o jejich bezpečnosti a vedlejších účincích, které již měly mít na svědomí několik životů. Jak to tedy s očkováním je a máme se vakcíny obávat? Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uvádí, že mezi vakcínami Johnson & Johnson a krevními sraženinami neexistuje žádná spojitost.

Zdroj obrázku: Pixabay

Vyšetřování stále probíhá

V USA jsou hlášeny pouze 4 případy tromboembolie v souvislosti s touto vakcínou. „Víme o případech tromboembolických příhod, které v některých případech souvisí s trombocytopenií (snížené množství trombocytů v krvi) po podání vakcíny Johnson & Johnson. Doposud jsme však neodhalili přímou souvislost s očkováním těmito vakcínami. Vyšetřování nadále pokračuje.“ uvedl úřad pro kontrolu potravin a léčiv. V souvislosti s touto problematikou zahájila studii výskytu krevních sraženin po očkování vakcínou Johnson & Johnson také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Johnson & Johnson není výjimkou

Stejné vedlejší účinky byly hlášeny u vakcíny AstraZeneca. I u této vakcíny proběhla studie, která měla jasný závěr: Krevní sraženiny mohou být velmi vzácným vedlejším účinkem při podání vakcíny AstraZeneca. EMA rovněž nařídila povinnost informovat všechny zájemce o očkování touto vakcínou o nežádoucích účincích. Jaký verdikt přijde u vakcíny Johnson & Johnson? 

Zdroj obrázku: Pixabay

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že Evropská Unie zadala objednávku na 200 milionů vakcín firmy Johnson & Johnson s rezervací na dalších 200 milionů kusů. Společnost však v současné době odkládá distribuci do Evropy právě kvůli výše zmíněným problémům.

ZDROJInteria