Lingyin

Foto: Pixabay.com

Lingyin je jeden z největších a nejvýznamějších buddhistických chrámů v Číně. Leží severo-západně od města Hangzhou v provincii Zhejiang na hoře Wulin, která se hlavním působištěm klanu Chan . Založil ho indický mnich Hui Li za dynastie Jin v roce 328. Chrám se těšil od počátku velké slávě, na jejíž vrchol vystoupal o necelých 600 let později. V té době představoval rozsáhlý komplex budov a byl domovem pro více než 3 000 mnichů. Jeho sláva však přitahovala kromě poutníků a mnichů také pozornost loupežných nájezdníků, kteří chrám pravidelně rabovali. Další velké škody utrpěl Lingyin při kulturní revoluci, a ztratil téměř polovinu budov. O jeho záchranu se zaloužil čínský revolucionář Deng Xiaoping. Dnes patří chrám k nejbohatším v celé zemi a láká návštěvníky z celého světa.

Chrámový komplex tvoří šest hlavních budov, z nichž pět stojí rovnoběžně za sebou – šestá budova sbyla postavena západně od Velké síně. K hlavním budovám přiléhají prostorná nádvoří, ubikace, jídelna či knihovna.

Síň Nebeských králů je formálním vchodem do chrámu. Její budova je rozdělena na dvě části: V první části je ukryta plaketa napsaná samotným císařem Kangxi; v části druhé se nachází socha smějícího se Buddhy Maitreyi.

Velká síň Velkého Sage, známý také jako Velký sál Mahaviry, je hlavní síní v chrámu. Od Síně nebeských králů je oddělena velkým nádvořím, které pokrývá tráva a lemují stromy. V budově vysoké 33,6m stojí nejvyšší dřevěná socha Buddhy na území Číny. Ta byla vyřezána v roce 1956 z kafrového dřeva a potažena 3kg zlata. Socha vyobrazuje zakladatele buddhismu Šákjamuniho. Za jejími stěna vyobrazující zhruba 150 Buddhů.

Síň Buddhovy medicíny slouží ke studiu medicíny. V jejích prostorách stojí socha Bhai啾d柬agurubuddha, kter je zn疥 tak・jako Mistr medicíny.

Knihovna suter slouží pouze jako studovna a úložiště knih a suter – není zde žádná socha a knihovna neslouží jako místo k uctívání


Síň Huayan je podlouhlá síň ukrývající sochy tří mudrců: Šákjamuni, Maňdžušrí a Samanthabadra.

Síň pětiset Arhatů leží západně od Velkého sálu. Budova, podél jejíchž stěn je uspořádáno 500 bronzových soch Arhatů v nadživotní velikosti, má tvar svastiky, neboli buddhistického kříže. Každá socha je jedinečná a usazená na zdobeném podstavci. V místě, kde se ramena budovy spojují, stojí čtveřice bronzových soch Bhisattva, kter・reprezentuj・鑼y hlavn・sv・ov・sm・y buddhismu.

Jeskyně Feilai Feng

Jeskyně Feilai Feng, volně překládané jako „Vrchol, který sem přiletěl“, představuje jeskynní komplex na hoře Wulin, kde se nachází se v přední části chrámu Lingyin. Vyobrazuje několik soch Buddhy a dalších reliéfů vytesaných do skály. Podle legendy pochází Feilai Feng z Indie, odkud se přesunul do oblasti Hangzhou jako ukázka buddhistické moci.