Staré město Lijiang

Foto: Pixabay.com

Staré město Lijiang je starobylé obchodní město Dayan, které představovalo jedno z hlavních center na čajové obchodní stezce. Leží v jihovýchodní části města Lijiang v provincii Yunnan na jihu Číny. Před více než tisíci lety bylo založeno Chanskými obchodníky, kteří se v oblasti usadili. Díky obchodní stezce se město rychle zvětšovalo a získávalo na významu, což přitahovalo pozornost obchodníků z celé země. Příchozí obchodníci vnesli do města nové technologie, znalosti, zboží i obchodní možnosti.

Dayan je kombinací kultury lidu Nakhi a nesourodých prvků dynastie Ming, které do města vnesli Chanští obchodníci. Město je typické rozsáhlou sítí vodních kanálů a velkým množstvím mostů, které je překlenují. Kanály představovaly volnější způsob přepravy lidí i zboží v rušném městě. Vodní kanály jsou používány dodnes, ovšem kvůli nové části města postupně zanikají. Ve městě jsou udržovány původní tradice s více než tisíciletou historií …nejčastější jsou tance národu Nakhi, které jsou součástí oslav. Ve večerních hodinách se ulicemi starého města rozléhá hlasitý zpěv národa Nakhi, který se v posledních letech nahrazován zpěvem národa Chan.

Obyvatelé města Dayan žijí po staletí v dřevěných domech s cihlovými základy. Umění stavby jim předali obchodníci z města Nanjing, a tento způsob je místními staviteli používán dodnes. Velká část dřevěných domů naprosto postrádá dotek modernizace a vypadá tak, jako před stovkami let. Pálené cihly tvoří pevný základ pro složitou dřevěnou konstrukci, která nese střechu z pálených tašek. Každý dům ve starém městě má zdobené okenní rámy, které pečlivě vyřezávají místní řezbáři. Zdobený rám je pro každý dům nepostradatelnou součástí, která je mnohdy důležitější, než samotné vybavení domu. Pro stavbu domu neexistují žádné návody ani dokumentace – celý dům je až do posledního detailu postaven z pamětí místních řemeslníků, kteří předávají své umění mladším generacím.

Staré město Lijiang je dnes vyhledávaným turistickým místem, čemuž odpovídá i částečná orientace na cestovní ruch – v posledních dvaceti letech bylo v několika budovách zřízeno ubytování, restaurace, kavárny a obchody. Návštěvnost města každoročně stoupá, ale procento zahraničních turistů je stále malé …většinu návštěvníků tvoří Číňané z blízkého okolí, případně z jihu země. V Dayan je také mnoho významných budov, které mají obvykle nábožnský význam. Nejvýznamějšími budovami jsou tibetské chrámy Wenfeng Si, Zhiyun Si a Fuguo Si, kde se schází obyvatelé starého města zejména v dobách festivalů a oslav.

V roce 1997 bylo město zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO včetně několika přilehlých vesnic.