Mapa Číny (Čínské lidové republiky)

Foto: Pixabay.com

Mapa Čínské lidové republiky nám ukazuje celkové území, na němž se rozprostírá třetí největší země světa. Znázornit ji lze na geografické, demografické nebo „památkové“ mapě, která je nejenom pro cestovatele nejzajímavější. Ve skutečnosti spolu ovšem všechny tři mapy Číny souvisí, neboť přírodní podmínky a obyvatelstvo ovlivňovali vývoj čínské architektury i celé země. Mapu Číny proto lze chápat různými způsoby, ačkoliv všechny sdílí stejnou podstatu – vymezují území Čínské lidové republiky.

Územní mapa Číny (Čínské lidové republiky)

Územní mapa vymezuje rozsah Čínské lidové republiky, která má společnou hranici se 14 zeměmi, a zároveň tak sousedí s nejvíce zeměmi na světě. Celková délka suchozemských hranic Číny dosahuje délky 22 800 km, přičemž má nejdelší hranici s Mongolskem.

Státy sousedící s Čínskou lidovou republikou

Ve směru hodinových ručiček: Indie (hranice 3 380 km), Pákistán (523 km), Afghánistán (76 km), Tádžikistán (414 km), Kyrgyzstán (858 km), Kazachstán (1 533 km), Rusko (3 645 km), Mongolsko (4 677 km), Severní Korea (1 416 km), Vietnam (1 281 km), Laos (423 km), Myanmar (2 185 km), Bhútán (470 km) a Nepál (1 236 km).

Památková mapa Číny (Čínské lidové republiky)

Památková mapa nám ukazuje nejdůležitější místa na území Čínské lidové republiky. Patří mezi ně památky i velká města jako jsou Peking, Šanghaj nebo Hongkong. Obsáhnout však na mapě všechna významná místa není možné, a to nejenom kvůli velikosti země i množství památek na celém území.

Geografická mapa Číny (Čínské lidové republiky)

Geografická mapa ukazuje rozmanité přírodní podmínky v Čínské lidové republice, která svou enormní rozlohou zasahuje do několika podnebných pásem a zahrnuje několik terénů. Zatímco na severu je klima kontinentální, ve střední Číně převládá subtropické podnebí, které na jihu země přechází v úplné tropy. Většinu čínského území pokrývají na východně a jihovýchodě nížiny a hornaté oblasti, jihozápad patří rozlehlým pohořím a západ pouštím.

Demografická mapa Číny (Čínské lidové republiky)

Demografická mapa Číny znázorňuje rozložení obyvatel, resp. jak hustě jsou konkrétní oblasti v Čínské lidové republice osídlené. Na mapě lze vidět, že je obyvatelstvo Číny soustředěno na východním a jihovýchodním pobřeží, kde také vyrostla největší čínská města.

Stará výletní mapa Číny (Čínské republiky)

Stará výletní mapa zaznamenává významná místa na území někdejší Čínské republiky, přírodní podmínky, zemědělství nebo obyvatelstvo. Působí spíše nostlagickým dojmem a přináší zajímavý přehled o podmínkách v obrovské Číně.