V nemocnici zhasl elektrický proud i životy pacientů, připojených k plicním ventilátorům

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Dostatek elektřiny je dnes pro lidi samozřejmostí a při jejím výpadku mnohdy propadáme panice. Spousta méně či více důležitých věcí funguje pouze za použití elektřiny. Jak jsme závislí na připojení k síti, vidíme pokaždé, kdy dojde k výpadku proudu. V případě, že k němu dojde na špatném místě, může vést i k úmrtí.

Zhasl proud i životy

Dva pacienti, připojení k plicnímu respirátoru v jedné z nemocnic v regionu Lvov na Ukrajině, zemřeli „na nedostatek elektřiny,“ uvedla policie v neděli. Navzdory výpadku nebyl zapnut ani jeden generátor, proto bylo zahájeno vyšetřování.

Podle policie, v pátek po dobu 80 minut nebyla v zařízení Bile elektřina. V té době zemřeli dva místní obyvatelé ve věku 61 a 66 let, kteří byli připojeni k ventilátorům. Policie uvedla, že prvotní příčinou úmrtí je respirační selhání. Nebylo specifikováno, zda se jednalo o pacienty infikované koronavirem. V tomto případě bylo zahájeno trestní řízení.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Jsou záložní zdroje povinné?

Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď – ano. Povinnost záložního zdroje upravuje například ČSN 33 2140:

  • Velmi důležité obvody jsou připojeny elektrické přístroje zdravotnické, které současně splňují tyto podmínky: podporují, udržují nebo nahrazují základní životní funkce, mohou mít přerušeno napájení, ale doba obnovení dodávky elektrické energie hlavního nouzového zdroje pro příliš dlouhá mají pouze síťové napájení (bez zajištění nouzového napájení vnitřním zdrojem).
  • Rozváděče, které napájejí důležité obvody, musí mít kromě hlavního přívodu instalován záložní přívod, napájený základního zdroje hlavního nouzového zdroje (viz příloha 6).
  • Všechny části důležitých obvodů (spínací rozvodná zařízení nebo jejich části), musí být označeny jednotným způsobem. Hlavní nouzový zdroj elektrické energie musí zajistit napájení důležitých obvodů, na které jsou připojeny zdravotnické další přístroje, důležité pro: život pacientů zajištění bezpečnosti provozu zamezení nenahraditelných ztrát.
Zdroj obrázku: PxHere.com