Zvyky a tradice Jižní Koreje jsou neměnné a hluboce zakořeněné

Jižní Korea je bez veškerých pochyb jednou z nejmodernějších a nejrozvinutějších zemí ve východoasijském regionu, ale i přesto zůstává zároveň jednou z nejtradičnějších společností. Zatímco ekonomika a technologický průlom jdou mílovými kroky vpřed, vše, co se týče rodiny a manželství zůstává nerozlučně spjato se stovky let starými tradicemi zdejšího národa. To se odráží na pojetí mužů a žen ve společnosti a na přístupu k jejich chování a vystupování. Korea je i v dnešní době hluboce patriarchální. Přinášíme vám přehled základních jihokorejských rodinných tradic.

Manželství je dohodnuté, rodinu ale řídí žena

Dohodnutá manželství jsou i v dnešní době v Jižní Koreji velmi běžnou záležitostí a důvody se točí obvykle kolem finanční stability rodiny. Rodiče chtějí, aby jejich dcery a synové vstupovali do manželství s finančně zajištěnými a stabilními partnery pocházejícími z dobrých rodin. Pokud jde o lásku, tak ta je až na druhém místě (pokud vůbec) a její vznik je pak podmíněn aktivní snahou obou členů dohodnutého manželství.

Po uzavření sňatku ale celkem překvapivě správu rodinného jmění dostává na starosti manželka. Ačkoliv je Korea silně patriarchální z hlediska společenských záležitostí, žena hraje ústřední roli při řízení záležitostí samotné rodiny, a to až po rozhodování, jakým způsobem se bude s penězi šetřit a za co se budou utrácet. I když to může být překvapivé, toto je jeden z tradičních aspektů korejské rodiny.

Nejstarší syn je druhým velitelem po otci

Přestože správu rodinných záležitostí má na starosti žena, muž – otec je stále pokládán za hlavního velitele rodiny. Druhým hlavním velitelem je pak nejstarší syn v rodině, od něhož se očekává, že převezme otcovu roli v případě jeho stáří a smrti. Očekává se, že nejstarší syn se postará o řádné dožití svých starých rodičů až do jejich smrti. To je jedno z přísných omezení korejské kultury, které nelze žádným způsobem zrušit.

Předtím, než byla legislativně upravena rovnost mezi syny a dcerami z hlediska dědictví po rodičích, očekávalo se, že to bude právě nejstarší syn, který získá největší část všech dostupných zdrojů po smrti rodičů. To zahrnovalo nemovitosti, finanční rezervy i ostatní majetek. V posledních letech to už ale neplatí.

Ženy jsou podřízené, ale ve skutečnosti nezávislé

I v moderní době se od žen očekává, že budou podřízeny svým partnerům na veřejnosti i doma. Ve skutečnosti jsou ale ženy mnohem nezávislejší než muži, což bývá v patriarchálních zemích běžné, neboť muži jsou zde často velmi rozmazlováni.

Na veřejnosti se ale od žen očekávají projevy podřízenosti a pokory, což je vnímáno jako vlastnosti „dobré manželky“. Typ pokory a jemnosti je běžný v celé Asii, a to i ve společnostech, jako jsou Filipíny, které s Koreou jinak mnoho shodných rysů nesdílejí.