Terakotová armáda: Odkaz Prvního císaře

Foto: Pixabay.com

Terakotová armáda je obecné označení pro rozlehlé mausoleum prvního císaře sjednocené Číny známého jako Čching Š‘-chuang-ti, který založil mocnou dynastii Čchin (Qin). Hrobka disponuje unikátní konstrukcí, pod níž je skryto na osm tisíc válečníků z terakotové hlíny. K objevení hrobky Prvního císaře došlo teprve koncem 20. století, a dnes je ve světě označována za „osmý div světa“. Terakotová armáda měla za úkol provázet císaře v posmrtném životě, takže v jejích řadách nechybí generálové, jezdci, kopiníci, lukostřelci ani vozatajové.

Nejznámější část mausolea Prvního císaře tvoří tři velké podzemní jámy, v nichž je v geometricky přesných tvarech ukryto na osm tisíc terakotových vojáků. Terakotová armáda není kompletní – v komplexu se nalézá ještě čtvrtá jáma, která ovšem zůstala prázdná. Jak můžeme vidět, ne všechny přípravy stihly být do císařova odchodu dokončeny. I přesto nám po sobě zanechal velkolepé dílo, k jehož vytvoření došlo už v roce 220 př. n. l. A věděli jste, že byla původně terakotová armáda barevná? Každý z válečníků byl natřen pestrobarevnými barvami, z nichž se ovšem dochoval pouhý zlomek. Některé z válečníků restaurovali němečtí a čínští odborníci, kteří tak světu ukázali přibližnou podobu v době pohřbení Prvního císaře.

Terakotová armáda v překladu: Čínsky (TD): 兵馬俑 ; pinyin: ; český přepis: ping-ma-jung

Každý člen Terakotové armády je unikátní

Terakotová armáda je unikátní v každém směru, a ještě více díky jejím členům. V zástupu osmi tisíc vojáků totiž nenajdete dvojici, která by vypadala stejně. Každá z postav má zcela odlišný obličej, a ani desítky let zkoumání, mapování a porovnávání nedokázaly opak.

Bojovníci vyrobení z terakotové hlíny dosahují výšky 166 – 187 cm a váží 100 až 300 kg. Vyrobit tolik soch v životní velikosti muselo dát nesmírnou práci, a dodnes není stoprocentně jisté, jak to čínští výrobci dokázali. Všichni válečníci jsou vybaveni pravou výzbrojí ze dřeva a bronzu, ale dřevěné části času neodolaly – z některých se dochovaly zbytky, které alespoň částečně slouží k představě, jak zbroje vypadaly.

Postoj, poloha rukou, výzbroj i účes soch představují skryté významy . Tváře válečníků znázorňují pouhých 10 z 10 500 znaků základního čínského písma – jejich význam není dodnes zcela vysvětlen – skryté poselství deseti typů tváří ale zjednodušeně znamená: Pozorně si prohlédni vojáky v chodbách, a rozlušti skryté tajemství Slunce a boha, tajemství, jež sahá až do počátku času.

V mausoleu neodpočívá pouze První císař

Ačkoliv doprovází Terakotová armáda v posmrtném životě Prvního císaře, pro něhož také bylo mausoleum vybudováno, v hrobce bylo pohřbeno mnohem více lidí. Průzkumy ukázaly, že kromě císaře Čching Š‘-chuang-ti byli v hrobce pohřbeni i její budovatelé a dalších 500 osob, které doprovázely zemřelého císaře při uložení k věčnému odpočinku. Mezi pohřbenými byli členové císařské gardy, aby dohlédli na zapečetění vstupu staviteli. Místo odpočinku Prvního císaře muselo být kvůli vykradačům hrobů přísně utajeno.

Kde se nachází Terakotová armáda

Místo odpočinku Prvního císaře bylo dobře skryto téměř 2 200 let, když ho náhodou koncem března v roce 1974 objevili rolníci při hloubení studny poblíž Si’anu (Xi’an), který býval císařským městem a hlavním cílem na Hedvábné stezce. Terakotová armáda leží přibližně 40 km východně od města Si’an, poblíž vesnice Lin-tchung, kde se rozprostírá na ploše 46 km². Během dvaceti let se stala Terakotová armáda jedním z nejnavštěvovanějších míst v Číně i ve světě.

Součástí mausolea je stáj představující chov koní a jáma, v níž je ukryta dvojice císařových bronzových vozů, kterými projíždí posmrtným životem. Oba vozy jsou honosně zdobeny mraky, čínskými draky, fénixy a geometrickými ornamenty. Vozy tažené koňmi symbolizují poslední cestu císaře, který věřil, že ho mraky odnesou ke Slunci, aby se stal středem vesmíru.