UNESCO zahajuje boj proti plastům v oceánu. Projekt by měl shromáždit inovativní nápady mladých

Organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu ve spolupráci s Cu Lao Cham – Hoi, světovou biosferickou rezervací, se pustila do boje proti plastům v oceánech. Projekt byl oficiálně zahájen 14. července v Hanoji a vyzývá mládež k inovativním nápadům, jak uchovat oceány bez plastů.

Cíle programu

Klíčem je podpořit roli mládeže v udržitelném rozvoji Vietnamu. Zhruba 8 miliónů metrických tun plastu každoročně doputuje do oceánu. S takovými počty můžeme očekávat, že oceány budou do roku 2050 obsahovat více plastů než samotných ryb. Na základě tohoto zjištění UNESCO zahájilo program, jenž poskytuje školení a instruktáže skupinám mladých odborníků, aby mohli aplikovat svou tvůrčí energii a talent k rozvoji řešení spočívající:

  • Ve sběru odpadu
  • V třídění
  • Ve zpracovávání odpadu
  • V recyklaci a opětovném použití plastových výrobků

V rámci programu tak budou mít mladí lidé možnost získávat zkušenosti, na jejichž základě mohou přicházet se svými nápady na řešení situace a aktivně se podílet na dalších souvisejících národních a regionálních iniciativách organizace.

Motivace pro mladé

Nejen možnost přispět k očištění oceánů od plastů, ale také peníze mají být motivací pro mladé zaslat přihlášky do soutěže. Zapojit se mohou všichni ve věku 18 – 30 žijící ve Vietnamu. Ocenění zahrnují tři ceny pro první místo v hodnotě 70 miliónů vietnamských dongů (asi 68 000 korun), jež by měly podpořit realizaci myšlenek účastníků, a tři ceny pro druhé místo ve výši 10 miliónů vietnamských dongů (asi 9 800 korun). Výsledky by měly být známy do konce září 2020. Vše je zaštiťováno organizací UNESCO ve spolupráci s Nadací Coca Cola.