V Bangkoku bylo nalezeno volně se pohybující mládě krokodýla, místní lidé mají strach

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V Bangkoku, hlavním městě Thajska, se v jednom z vodních kanálů, kterým je město protkáno, objevilo mládě krokodýla. Toto zjištění vyvolalo mezi místními obyvateli velké znepokojení, protože ačkoliv se nejednalo o dospělého jedince, může nález mláděte znamenat, že se zde budou pravděpodobně vyskytovat i dospělí, a tedy pro člověka velmi nebezpeční krokodýli.

Pro daný kanál, kde se místní běžně koupou, je nyní místními úřady vyhlášen zákaz vstupu. Místní obyvatelé se pravidelně shlukují na jeho březích a snaží se zpozorovat podezřelý pohyb, který by svědčil o přítomnosti krokodýlů. Mají samozřejmě strach zejména o své děti, které se v okolí kanálu často pohybují bez dozoru.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Benátky východu

Takto se někdy Bangkoku přezdívá, protože v průběhu 16. až 19. století se v deltě řeky Menam-Čao-Praja v oblasti původních bažinatých močálů intenzivně budovaly vodní kanály, které sloužily zejména

  • pro zemědělské účely, především k zavlažování, a také
  • jako vodní dopravní cesty.

V současné sobě, kdy i v Bangkoku převládla silniční doprava, je zachována pouze část kanálů, které se využívají především k odvodňování a také k dopravě. Podél kanálů je soustředěna poměrně hustá zástavba, a proto je každý výskyt krokodýla v této oblasti vnímám jako potenciálně velice nebezpečný.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Krokodýli v Thajsku

Thajsko je jednou ze čtyř asijských zemí, v nichž se vyskytuje krokodýl siamský, který patří mezi kriticky ohrožené živočišné druhy. Donedávna byl dokonce považován již za vyhynulého, což se naštěstí nepotvrdilo. Pokud se týká životního prostředí, kterému dává přednost, jsou to právě především bažiny a pomalé toky, z čehož vyplývá, že občas vyhledá i kanály v obydlených částech města. Dospělý krokodýl siamský zřídka dorůstá délky 4 metrů, ale je samozřejmé, že i menší jedinec vzbuzuje v lidech strach a respekt.

Thajsko je třeba ocenit za snahu krokodýla siamského zachránit a vrátit jej do volné přírody. K tomu slouží zejména krokodýlí rezervace a národní parky. Vypouštění mladých jedinců se obvykle organizuje tak, aby krokodýlí teritorium nezasahovalo do oblastí obydlených člověkem.