Shenzhen

Foto: Pixabay.com

Shenzhen patří k nejvýznamějším ekonomickým oblastem Čínské lidové republiky a představuje hlavní výrobní centrum světa. Nachází se v těsné blízkosti Hong Kongu na jihu provincie Guangdong při ústí delty Perlové řeky. Z původní malé rybářské vesnice s několika tisíce obyvatel, vznikla v průběhu 30 let jedna z největších světových metropolí, která se stala domovem pro více než 12 milionů obyvatel. Dynamický růst města má ovšem i své záporné stránky, k nimž patří zejména silný smog tížící většinu Shenzhenu.

Rozsáhlá metropole se stovkami výškových budov je úkazem moderní čínské architektury. Absence památek umožňuje městu téměř neomezený rozvoj, který je limitován pouze financemi a územím. V jeho zázemí vyrostly v průběhu let stovky velkých výrobních závodů, které silně znečišťují ovzduší. Zatímco dříve nevěnovala vláda tomuto problému žádnou pozornost, dnes je Shenzhen postupně přetvářen na supermoderní město, které klade vysoký důraz na soulad s přírodou. Správa Shenzhenu zahrnuje také sedm malých ostrůvků, které byly dějištěm mnoha bitev opiové války.

Shenzhen byl v roce 1979 založen jako konkurence Hong Kongu, který podléhal správě Velké Británie. Tehdejší čínská vláda z něj chtěla udělat rozsáhlé výrobní centrum na světové úrovni. Jako první v zemi získal Shenzhen statut speciální ekonomické zóny, která měla upravené ekonomické zákony – jejich přednostmi byly nižší daně, osvobození od cla a nulový poplatek za export, což mělo přitáhnout zahraniční investory, z nichž dostávali v zájmu modernizace Číny přednost ti, kteří nabízeli vyspělejší technologie.

Jen několik měsíců poté, co čínská vláda ohlásila svůj záměr, začaly do Shenzhenu proudit investice menšího i většího objemu. Usadila se zde řada výrobních firem, z nichž je několik známých po celém světě, a prostor dostali také místní podnikatelé. V průběhu několika let zažilo město rapidní nárůst příchozích obyvatel, jimž předcházela stavba stovek výrobních továren, které přtahovaly pozornost celé země. Díky velkým investicím a osvobození od poplatků je Shenzhen jedním z nejfrekvntovanějších obchodních center celého světa.

Město je protkáno hustou sítí železničních tras, které se rozbíhají do všech koutů země. Nejvytíženější je úsek Shenzhen – Kanton. Mimo klasické železnice je rozsáhlá také silniční síť, která má spolu s metrem klíčový význam v městské dopravě. V nejlidnatější oblasti Shenzhenu zvané Bao’an, která se nachází severozápadně od hlavního centra města, leží páté nejvytíženější letiště v zemi, Bao’an Airport, které ročně odbaví kolem 30 milionů pasažérů.

V Shenzhenu platí přísné dodržování zákonů, a žádost o pobyt je dnes velice komplikovaná. Ve městě se nachází řada tchnologicky náročných závodů, které si žádají vysokou míru kvalifikace …téměř třetina obyvatel je tedy vysokoškolsky vzdělaných. Ve městě je řada ajímavých míst. K nejznámějším patří čínská folklórní vesnice (Splendid China Folk Village), která zachycuje několik národnostních menšin v jejich typických krojích. Z moderní architektury je známý tématický park Okno světa (Window of the world), na jehož území se nachází 130 miniaturizovaných replik nejznámějších staveb z měst celého světa.


Název: Celou oblastí procházely desítky zavlažovacích a odvodňovacích kanálů nedalekých rýžových polí, které místní nazývali 深圳, což v překladu znamená Hluboké kanály, tedy Shenzhen.

Poloha: Nachází se na hranicích s Hong Kongem v provincii Guandong, nejjižnější provincii Čínské lidové republiky, východně od ústí delty Perlové řeky, přibližně 130km od centra Kantonu, hlavního města provincie.

Historie: První zmínky pochází z roku 1410, kdy zemi vládla dynastie Ming. Na území dnešního Shenzhenu se nacházely stovky zavlažovycích kanálů vedoucích k nedalekým rýžovým polím. Na jeho území vznikla později rybářská vesnice, ve které žilo až 4 000 obyvatel. Na území více než 600 let staré vesnice se nenachází žádné historické budovy, a místo proto není z historického hlediska nikterak významné.

Potenciálu a strategické polohy místa si všiml čínský vůdce Teng Siao-pching, a nechal ji po vzoru socialismu v roce 1979 přetvořit na speciální ekonomickou zónu. Z původně experimentálního projektu se stala senzace, která přitahovala pozornost investorů z celého světa. Díky upraveným zákonům, které značně zvýhodňovaly místní obyvatele, vyrostla „z ničeho“ v průběhu 30 let jedna z největších světových aglomerací.

Podle některých odborníků to byl právě Teng Siao-pching a jeho Shenzhen, kteří položili základy dynamické ekonomiky země.